අතිසුඛෝපභෝගී Cinnamon Velifushi මාලදිවයිනේ දී විවෘත වෙයි

October, 7, 2019

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හි විවේකාස්වාද හස්තය වන සිනමන් හොටේල්ස් ඇන්ඩ් රිසෝර්ට්ස් සිය නවතම හෝටල් සංකීර්ණය Cinnamon Velifushi Maldives විවෘත කරනු ලැබීය. Aarahveli  දූපතේ විවෘත කරන ලද මෙම නිකේතනයත් සමඟින් සිනමන් සමූහයට අයත් මාලදිවයිනේ පිහිටි හෝටල් සංඛ්‍යාව 4ක් වනු ඇත. එසේම මේ සමඟින් සිනමන් සමූහයේ සම්පූර්ණ හෝටල් සහ නිකේතන සංඛ්‍යාව 15ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත. එයට ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි නගර හෝටල් 3ක් සහ නිකේතන 8ක් අන්තර්ගත වේ.

මෙම හෝටල් පරිශ්‍රය suites, water bungalows, villas හා family යනාදී වශයෙන් කාණ්ඩ 5ක් යටතේ කාමර 90කින් සමන්විතය. Mandara Spas විසින් මෙහෙයවනු ලබන අතිසුඛෝපභෝගී ස්පා, අංගසම්පූර්ණ sports bar යනාදියෙන් මෙකී පරිශ්‍රය අංගසම්පූර්ණ වේ.