අද දින කොටස් වෙළෙඳපොළෙන් රු. මිලියන 2,687 ක පිරිවැටුමක්

August, 13, 2019

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු අද (13) දිනයේ දී වඩාත් සක්‍රීය ස්වභාවයක් ගනු ලැබීය.

මෙහිදී වඩාත් කැපී පෙනෙන සිදුවීම වූයේ රුපියල් මිලියන 2,687 ක දැවැන්ත පිරිවැටුමක් දිනය තුළ ගනුදෙනුවලින් වාර්තා වීමයි. මෙය 2019 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ දෛනික සාමාන්‍ය ගනුදෙනු පිරිවැටුම වන රු. මිලියන 641 මෙන් සිව්ගුණයකි. 2018 වසරේ දෛනික සාමාන්‍ය පිරිවැටුම සටහන් වූයේ රු. මිලියන 834 ක් ලෙසය.

මේ අතර අද දිනය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 5,949.30 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ අතර මෙය පූර්ව ගනුදෙනු දිනට වඩා ඒකක 6.19ක ඉහළ යාමකි. එමෙන්ම S&P SL20 දර්ශකය දිනය තුළ දී ඒකක 5.21කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 2,960.58ක් ලෙසින් සටහන් විය.

දෛනික පිරිවැටුමට අද දින වැඩිම දායකත්වයක් ලබා දෙන ලද්දේ ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමේ කොටස් ගනුදෙනු විසිනි. මෙහිදී රු. බිලියන 1.5 ක වටිනා කොටස් සාමාන්‍ය වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු ලෙසත්, රු. මිලියන 348.2 ක් වටිනා කොටස්, ගිවිසා ගනු ලැබූ ගනුදෙනු ලෙසත් හුවමාරු විය. තවද කොමර්ෂල් බැංකු සමාගමේ රු. මිලියන 23 ක ගිවිසා ගනු ලැබූ කොටස් ගනුදෙනුවක් සිදු විය.

මීට අමතරව ඇක්සස් ඉංජිනියරින්ග් (රු. මිලියන 180) හා හැටන් නැෂනල් බැංකුව (රු. මිලියන 134.5) ඉහළම ගනුදෙනු පිරිවැටුම් වාර්තා කළ සමාගම් අතරට එක්ව තිබිණි.