‘අනගි’ කාන්තා ගිණුම්හිමියන්ට විශේෂ මිලකට රක්ෂණාවරණ ලබාදීමට කොමර්ෂල් බැංකුව රක්ෂණ සමාගම් සමග ඒකාබද්ධ වෙයි

May, 20, 2022

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘අනගි’ කාන්තා බැංකුකරණ කළඹ යටතේ කාන්තා ගිණුම්හිමියන්ට අඩු වාරික සමඟ විශේෂ ජීවිත රක්ෂණ සහ සාමාන්‍ය රක්ෂණ ලබාදීම සඳහා බැංකුව රක්ෂණ සමාගම් කිහිපයක් සමග ඒකාබද්ධ වී ඇත.

කාන්තා ගිණුම්හිමියන්ට දක්වන සැළකිල්ල පුළුල් කරමින් ජීවිත රක්ෂණ, ව්‍යාපාරික රක්ෂණ සහ නිවාස රක්ෂණ විකල්පයන් ලබා දෙන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

මෙම රක්ෂණ සඳහා අදාළ වන විශේෂ රක්ෂණ වාරික අනුපාතයන්ට අමතරව ඉතාමත් සරල ක‍්‍රියාවලියක් මගින් මෙම රක්ෂණය ලබාගත හැකි බවත් කාන්තාවන්ට මෙම රක්ෂණය තම ස්වාමිපුරුෂයාටත් දීර්ඝ කළ හැකි බවත් බැංකුව සඳහන් කරයි. මෙම වැඩසටහන මගින් රක්ෂණාවරණයන් ලබාදීම තුළින් ‘අනගි’ කාන්තා බැංකුකරණ කළඹේ ප‍්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ මූල්‍ය සමානාත්මතාවය ඇති කිරීම බවද බැංකුව පවසයි.

මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ රුපියල් මිලියන 01 ක සිට රුපියල් මිලියන 05 ක් දක්වා වටිනාකමක් තිබෙන ජීවිත රක්ෂණාවරණයක් ලබාගත හැකි අතර රක්ෂණ ඔප්පු කාලසීමාව තුළදී සිදුවන ‘ස්වභාවික සහ හදිසි මරණ’ මෙමගින් ආවරණය වේ.

මෙම ජීවිත රක්ෂණ පහසුකම යටතේ අවුරුදු 18-45 අතර කොමර්ෂල් බැංකුවේ අනගි කාන්තා ගිණුම්හිමියන්ට රුපියල් මිලියනයක රක්ෂණ ඔප්පුවක් සඳහා ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 1,100 ක වාර්ෂික වාරිකයක් පමණි. එම රක්ෂණ ඔප්පුවම එම කාන්තාවගේ ස්වාමිපුරුෂයාට රුපියල් 1,500 ක වාරිකයක් ගෙවීම මගින් ලබාගත හැකි බව බැංකුව සඳහන් කරයි. මේ අතර, වයස අවුරුදු 46-65 ත් අතර කාන්තාවන්ට වාර්ෂිකව රුපියල් 2,200 ක වාරිකයක් සමඟ එම වටිනාකම සහිත රක්ෂණ ඔප්පුවක් ලබාගත හැකි අතර රුපියල් 2,750 ක් ගෙවීමෙන් ස්වාමිපුරුෂයාට එම රක්ෂණ ඔප්පුව ලබාගත හැකිවේ. රුපියල් 1,100 හෝ රුපියල් 2,200 යන බහු ඒකක අනුපාත වලින් වාරික වැඩි කරමින් රක්ෂිත මුදල ඉහළ දැමිය හැකි බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

මෙම ජීවිත රක්ෂණාවරණයට අමතරව ව්‍යාපාරික කාන්තාවන්ට ‘අනගි’ යටතේ ව්‍යාපාරික රක්ෂණාවරණයක් මගින්ද ප‍්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිවේ. මෙමගින් ගිනි, අකුණු සැර, පිපිරීම්, පහරදීම් හෝ ගුවන් යානා හානි, ස්වභාවික ආපදා, සොරකම්, ත‍්‍රස්තවාදී ක‍්‍රියා වලින් ආරක්ෂාව හිමිවේ.

මේ අතර, නිවාස රක්ෂණ ඔප්පුව රුපියල් මිලියන 02 ක සිට රුපියල් මිලියන 15 ක් දක්වා ආවරණ පහකින් සමන්විත වන අතර විදුලි ගිනි ආවරණය, අනතුරු හානි ආවරණය, සතුරු හානි ආවරණය, රක්ෂණ ඔප්පුහිමියා, කලත‍්‍රයා සහ නිවසේ සේවකයෙකු පූර්ණ සහ සදාකාලික අබලතා තත්ත්වයට පත්වූ විට ලබාදෙන ආවරණය මෙයට ඇතුළත් වේ.

කොමර්ෂල් බැංකුව මෙම වැඩසටහනේදී ‘අනගි’ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ජීවිත රක්ෂණ ආවරණය ලබාදීම සඳහා AIA රක්ෂණ සමාගම සමග ඒකාබද්ධ වී තිබෙන අතර ශ‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම විසින් ව්‍යාපාරික රක්ෂණාවරණය ලබාදීම සිදුකරයි. එසේම, නිවාස රක්ෂණාවරණය ලබාදීම සඳහා බැංකුව LOLC සාමාන්‍ය රක්ෂණ සමාගම සමග ඒකාබද්ධ වී තිබේ.

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පරිසරයට කාබන් මුදාහැරීම 100% තුලනය කළ ප‍්‍රථම බැංකුව සහ ලෝකයේ හොඳම බැංකු 1000 අතරට පත්වු පළමු බැංකුව මෙන්ම පිට පිට 11 වතාවක් එසේ තේරී පත්වූ එකම ශ‍්‍රී ලාංකේය බැංකුව කොමර්ෂල් බැංකුව වන අතර මේ වනවිට දිවයින පුරා බැංකු ශාඛා 268 ක් සහ ස්වයංක‍්‍රීය යන්ත‍්‍ර 938 ක් ක‍්‍රියාත්මක කරයි. ශී‍්‍ර ලංකාවේ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාර වලට විශාලතම ණය සම්පාදනය කරන්නා මෙන්ම දේශීය බැංකු ක්ෂේත‍්‍රයේ ඩිජිටල් නව්‍යකරණය සඳහා ප‍්‍රමුඛයෙකු වන කොමර්ෂල් බැංකුව බංග්ලාදේශය තුළ ශාඛා 19 ක් ද මියන්මාරයේ නේ පයිටව් හි, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යන සමාගමක් මෙන්ම මාලදිවයින තුළ බහුතර කොටස් හිමිකාරීත්වයෙන් යුතු පළමු පෙළ බැංකුවකින් සමන්විත විදේශීය මෙහෙයුමක් පවත්වාගෙන යන ශ‍්‍රී ලංකාවේ එකම පුද්ගලික වාණිජ බැංකුව ද වේ.