අයවැයෙන් පසු දින තුනක දී කොළඹ කොටස් 100 කින් බසී

November, 14, 2017

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද දිනය තුළ දී ඒකක 53.65 කින් පහළ යන ලදී. දිනය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6,457.90 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර එය පෙර දිනයට වඩා 0.82% ක පහළ යාමකි.

මේ අතර S&P SL20 දර්ශකය අද දිනයේ දී ඒකක 43.79 කින් පහළ ගොස් දිනය අවසානයේ දී ඒකක 3,770.19 ක් ලෙසින් සටහන් විය. මෙය පෙර දිනයට වඩා 1.15% ක අඩු වීමකි.

අද දින රුපියල් මිලියන 670.33 ක පිරිවැටුමක් දෛනික ගනුදෙනුවලින් වාර්තා විය. මෙහිදී දේශීය මිල දී ගැනීම් රුපියල් මිලියන 222.74 ක් හා දේශීය විකුණුම් රුපියල් මිලියන 591.73 ක් ලෙසින් සටහන් විය.

දිනය තුළ වාර්තා වූ විදේශීය මිල දී ගැනීම් රුපියල් මිලියන 447.58 ක් වූ අතර විදේශීය විකුණුම් වාර්තා වූ යේ රුපියල් මිලියන 78.59 ක් වශයෙනි.

දිනය තුළ මෙසේ කොටස් වෙළෙඳපොළ දර්ශක පහළ යාම සඳහා ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස්, කොමර්ෂල් බැංකුව, සිලෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස්, එල් ඕ එල් සී හා ලංකා හොස්පිටල්ස් යන සමාගම්වල කොටස් මිල ගණන් පහළ යාම විශාල වශයෙන් බලපාන ලදී.

මේ අතර 2018 අයවැය යෝජනා ප්‍රකාශයට පත් වූ 2017 නොවැම්බර් 09 දිනෙන් පසු ගත වූ ගනුදෙනු දින 3 තුළ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 109.2 කින් පහළ ගොස් ඇත.