අසමසම වූ උත්සවාකාර අත්දැකීමකට Citrus Waskaduwa සහ Citrus Hikkaduwa

October, 7, 2019

ශ‍්‍රී ලාංකීය සංචාරක සේවා සැපයුම් ක්ෂේත‍්‍රයේ දේශීය මෙන්ම අන්තර්ජාතික වශයෙන්ද ඉමහත් කීර්තියක් හිමිකරගත් අසමසම වූ උත්සවාකාර අත්දැකීමකට Citrus Waskaduwa සහ Citrus Hikkaduwa, ඉහළ ආගන්තුක සත්කාර සමඟින්, මංගල උත්සව ඇතුළු සියලූම උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා ආකර්ෂණීය සේවා පහසුකම් රැසක් ලබාදීමට ඉදිරිපත්ව සිටී.

කොළඹ නගරයේ සිට මිනිත්තු 40කට අඩු කාලයකින් ළඟාවිය හැකි දුරින් පිහිටා ඇති Citrus Waskaduwa, දේශීය මෙන්ම විදේශීය සංස්කෘති වලට අයත් විවාහ මංගල උත්සව අවස්ථා සඳහා සුවිශේෂීත්වයක් හිමිකරගත් ස්ථානයකි. එකිනෙකට වෙනස් සුන්දර පරිසරයන්ගෙන් යුතු මෙම හෝටල් පරිශ‍්‍රය, එක් ස්ථානයක් තුළ විවිධ වූ අත්දැකීම් රැුසක් ලබාගැනීමේ හැකියාවකින් යුතුය. මෙහි ප‍්‍රධාන උත්සව ශාලාව Mandarin Shore වන අතර, එහි එකවර 600 ක් පමණ ආරාධිතයින් පිරිසකට අසුන් ගැනීමට හැකියාව ඇත. එලෙසම Blue Orchard  ශාලාවෙහි 150 ක ආරාධිත පිරිසකට ආසන පහසුකම් සැපයිය හැකි අතර, අලංකාර උද්‍යානයට යාබදව පිහිටා ඇති 120 දෙනෙකු පමණ සඳහා එකවර අසුන් පැනවීමේ හැකියාවෙන් යුතු Sky lime උත්සව ශාලාවද සමඟින් උත්සව ශාලා ත‍්‍රිත්වයකින් Citrus Waskaduwa සමන්විත වේ. මෙහි මීටර 400ක් පුරා විහිදුණු හරිත වර්ණ උද්‍යානයකින් සහ එම ප‍්‍රමාණයෙන්ම යුතු සුන්දර වෙරළ තීරයක්ද පිහිටා ඇති බැවින්, විවාහ මංගල උත්සව ඇතුළු සියලූම උත්සව සඳහා ඉතාමත් ආකර්ශණීය ස්ථානයකි.

මෙහිදී Citrus Waskaduwa සමග එක්ව නව දිවියට පියවර තබනා යුවළට මධුසමය සඳහා නොමිලේ මැලේසියා හෝ තායිලන්ත සංචාරයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. එහිදී ඔවුන් විසින් සිය මංගල උත්සවය සඳහා 250 කට වැඩි ආරාධිතයින් පිරිසකට ඇරයුම් කළ යුතු අතර, Citrus Waskaduwa හි ප‍්‍රධාන ආහාර මෙනු හතරෙන් 2 වන ආහාර මෙනුවෙන් ඉහළ ආහාර මෙනු තෝරාගැනීමත් අනිවාර්ය වේ.

Citrus හෝටල් ජාලයේ තවත් සංචාරක හෝටලයක් වන Citrus Hikkaduwa, සොඳුරු නිසංසල පරිසරයකින් යුතු වූවකි. සුඛෝපභෝගී කාමර පහසුකම් සමගින්, තරු පන්තියේ හෝටලයක නැවුම් අත්දැකීමක් සපයමින්, ඔබගේ මංගල උත්සව ඇතුළු සියලූම උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා අති නවීන පහසුකම් සපිරි ශාලා ද්විත්වයක් ද එහි නිර්මාණය කර ඇත. මෙහි ප‍්‍රධාන උත්සව ශාලාව Lime Light වන අතර, එහි එකවර 180 දෙනෙකුට අසුන් ගත හැක. එහි උප ශාලාව තුළ ද එකවර 120 දෙනෙකුට අසුන් ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

දිවියේ සොඳුරුම දිනය අසිරිමත් අයුරින් සැමරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවන ඔබට, සුන්දර මුහුදු තීරය පසුබිම් කර ගනිමින් එළිමහන් මංගල මණ්ඩප නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර, ඔබගේ කැමැත්ත අනුව සියලූම උත්සව මෙම හෝටල් පරිශ‍්‍රය තුළ සහ එළිමහන් පරිසරය තුළ සංවිධානය කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දී ඇත. දිවයිනේ ප‍්‍රකට මෙන්ම අත්දැකීම් ඇති සූපවේදීන් විසින් පිළිගන්වනු ලබන ආහාරපාන සමඟින්, තරු පන්තියේ ඉහළ සත්කාරයක් සැපයීමට නිරන්තරව ඉදිරිපත්ව ඇති Citrus Waskaduwa සහ Citrus Hikkaduwa, සියලූම උත්සව අවස්ථාවන් සංවිධානය කිරීමේ අත්දැකීම් ඇති විශේෂඥ කාර්ය මණ්ඩලයන්ගෙන් සමන්විතව සිටී. මෙයට අමතරව මංගල උත්සව අවස්ථා ඇතුළු සියලූම උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා ආකර්ෂණිය මිල ගණන් යටතේ ආහාර මෙනු රැසක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි විශේෂ ආහාර මෙනු නිර්මාණය කර ගැනීමේ පහසුකමද සලසා දී ඇත.