ඇත්තටම අපේ සෞභාග්‍යය වැඩි වෙලාද ?

February, 20, 2014

බොහෝවිට පාඩු පිළිබඳව හඬ නගා කිව්වද ලාභයක් ලැබූ විට කට පියාගෙන සිටීම සාමාන්‍ය මිනිස් ගතියකි. එදිනෙදා වියදම් පියවාගෙන ජීවත් වන්නේ බොහෝම අමාරුවෙන් බව අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙකු කියන කතාවකි. නමුත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නවතම දත්ත ඉදිරිපත් කරමින් පවසන්නේ අපගේ සෞභාග්‍යය වර්ධනය වී ඇති බවයි.

මෙහි වඩාත්ම වැදගත් කාරණය වන්නේ මෙරට සෞභාග්‍යය 2008 වසරේ සිටම අඛණ්ඩව වර්ධනය වෙමින් තිබෙන බව මෙහිදී මහ බැංකුව පවසා තිබීමයි.

මහ බැංකුවේ සෞභාග්‍යය දර්ශකයට අනුව මෙරට සෞභාග්‍යය 2012 වසරේදී සියයට 6.8 කින් වර්ධනය වී තිබෙන බව බැංකුව කියයි. එනම් 2011 දී මෙම දර්ශකය 62.5 ක්වී තිබෙන අතර 2012 දී සියයට 66.8 ක්වී තිබේ.

මෙරට සෞභාග්‍යය මැණීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් මෙම දර්ශකය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 2008 වසරේදීයි. මෙය බහුමාන දර්ශකයකි. මෙය ආර්ථික හා ව්‍යාපාරික පරිසරය, ජන ජීවිතයේ යහ පැවැත්ම සහ සමාජ ආර්ථික යටිතල පහසුකම් යන කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

2011 වසර තෙක්ම මෙම දර්ශකය පළාත් හා ජාතික මට්ටමින් මණිනු ලැබුවේ විචල්‍යයන් 26 ක් සලකා බලමිනි. 2012 වසරේදී මෙයට තවත් විචල්‍යයන් 16 ක් එක් කරන ලදී. මේ අනුව, මේ වනවිට මෙම දර්ශකය මැණීම සඳහා විචල්‍යයන් 42 ක් යොදා ගනී.

මහ බැංකුව පවසන්නේ මේ තුළින් රටේ  ආර්ථික, ව්‍යාපාරික පරිසරය, සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය සහ ආර්ථික යටිතල පහසුකම්වල තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් නිරූපනය වන බවයි.

පසුගිය කාලය පුරාම මෙරට සෞභාග්‍යය වර්ධනය වූවා යැයි මහ බැංකුව පවසා තිබෙන්නේ මෙම දර්ශකයේ සමාජ ආර්ථික යටිතල පහසුකම්, ආර්ථික හා ව්‍යාපාරික පරිසරය සහ ජන ජීවිතයේ යහ පැවැත්ම යන අංශවල අඛණ්ඩ වර්ධනයක් සිදුව තිබීම නිසයි.

 2012 දී අපේ සෞභාග්‍යය වැඩිවූ හැටි

2011 වසරේදී සියයට 6.7 ක් ලෙස පැවති මෙරට  සමාජ ආර්ථික යටිතල පහසුකම් වර්ධනය 2012 වනවිට සියයට 8.2 ක් දක්වා වර්ධනය වෙද්දී ආර්ථික හා ව්‍යාපාරික පරිසරය සියයට 5.3 කින් වර්ධනය වී තිබේ.

මෙරට ජන ජීවිතයේ යහපැවැත්ම සියයට 6.9 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

[caption id="attachment_718" align="alignnone" width="300"]අපේ සෞභාග්‍යය වැඩිවුණේ මෙහෙමලු අපේ සෞභාග්‍යය වැඩිවුණේ මෙහෙමලු[/caption]