ඇන්කර් කිරි දේශීය ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල බවට ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය තහවුරු කරයි

February, 28, 2020

නවසීලන්තයේ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය විගනණයෙන් පසු ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කෙරේ

ඇන්කර් සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ක‍්‍රියාත්මක වන දේශීය ප‍්‍රමිතියට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල බවට ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය මගින් නැවත වරක් තහවුරු කර තිබේ. නවසීලන්තයේදී ඇන්කර් කිරිපිටි නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද පූර්ණ විගණන පරීක්ෂාවකින් අනතුරුව එම ආයතනය මෙම නිගමනයට එළඹී ඇත.

කිරිපිටි සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශීය ප‍්‍රමිතිය ලෙස ක‍්‍රියාත්මක වන SLS 731 ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල නිෂ්පාදන ශ‍්‍රී ලංකාවට අපනයනය කිරීම සඳහා ඇන්කර් නිපදවන ෆොන්ටෙරා සමාගම සෑම පියවරක්ම ගෙන ඇති බවට මෙම විගනණයෙන් පසුව ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම නිගමනය කර ඇත.

ආනයනය කරනු ලබන නිෂ්පාදන SLS 731 ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන්නේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ රසායනාගාරයේදී සිදුකරන ආනයනික කිරිපිටි පරීක්ෂණ හැරුණු විට, කිරිපිටිවලට බාහිර ද්‍රව්‍ය මිශ‍්‍ර වී නොමැති බව තහවුරු කරගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් රසායනාගාරවලදී පවා ඒවා පරීක්ෂාවන්ට ලක්කිරීමටද ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය පියවර ගෙන ඇත.

ඉහත සඳහන් විගණනයන් සහ පරීක්ෂණවල ප‍්‍රතිඵල අනුව, පාම් ඔයිල් වැනි බාහිර ද්‍රව්‍ය මිශ‍්‍ර නොකෙරෙන බවත්, ෆොන්ටෙරා සමාගම මගින් නිෂ්පාදනය කර ශ‍්‍රී ලංකාවට එවනු ලබන සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටිවල අඩංගු වන්නේ කිරි මේදය පමණක් බවත් ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම තහවුරු කර ඇත.

ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය සිද්ධිකා ජී. සේනාරත්න මහත්මිය පැවසුවේ ජාතික ප‍්‍රමිති ආයතනය ලෙස තම මූලික අරමුණ වනුයේ ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් තම ආයතනය සම්බන්ධයෙන් තබා ඇති විශ්වාසය අඛණ්ඩව ආරක්ෂා වන ආකාරයට කටයුතු කිරීම බවයි.

”එම නිසා, ආනයනය කරනු ලබන කිරිපිටි සඳහා වන බලපත‍්‍ර දීර්ඝ කිරීමට පෙර, නවසීලන්තයේදී සිදුවන සමස්ත නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක්කිරීමට අපට අවශ්‍ය වුණා. මෙහිදී ඇන්කර් ඇතුළුව නවසීලන්තයේ නිපදවා ශ‍්‍රී ලංකාවට රැුගෙන එනු ලබන සියලූම සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි වර්ග  පරීක්ෂාවට ලක්වූවා. මේ විගනණ පරීක්ෂාව නිසා විශ්වාසයෙන් යුතුව බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරීමට අපට හැකියාව ලැබුණා.”

නවසීලන්තයේ කිරි ගොවිපළවල් වෙතින් කිරි එකතු කරගැනීමේ සිට, සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි නිෂ්පාදනය කර ශ‍්‍රී ලංකාවට එවීම දක්වා සමස්ත ක‍්‍රියාවලියම ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ විගණන කණ්ඩායමේ දැඩි පරීක්ෂාවට ලක්වී ඇත.

”ඇන්කර් සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලියේ සෑම අදියරකදීම නිසි ප‍්‍රමිති මට්ටම ආරක්ෂා වන බවට ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය මගින් නැවතත් තහවුරු කර තිබෙනවා. මෙය ෆොන්ටෙරා සමාගම නවසීලන්තයේ මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකාවේද ක‍්‍රියාත්මක කර ඇති තත්ත්ව පාලන ක‍්‍රමවේදවල සාර්ථකත්වය තහවුරු කිරීමක්. මේ සියලූ පියවර ගෙන ඇත්තේ ශ‍්‍රී ලාංකිකයන්ට හොඳම ප‍්‍රමිතියෙන් යුත් කිරි පෝෂණයක් සැපයීමටයි. අපගේ කිරිපිටිවල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මතුකර ඇති චෝදනා මුළුමනින්ම පදනම් විරහිත බවත්, අපගේ සියලූම කිරිපිටි වර්ග පරිභෝජනයට සුදුසු බවත් පාරිභෝගිකයන්ට නැවත වරක් අවධාරණය කිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා.” ෆොන්ටෙරා බ‍්‍රෑන්ඞ්ස් සමාගමේ ශ‍්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියානු අර්ධද්වීපය සඳහා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සුනිල් සේති මහතා පැවසී ය.

ඇන්කර් සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි දැනටමත් ලැබී ඇති SLS සහතිකයට අමතරව, ශ‍්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සෑම කිරිපිටි තොගයන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර පරීක්ෂණ රසායනාගාර මගින් පරීක්ෂාවට ලක්කෙරේ. එම කිරිපිටි පරිභෝජනය සඳහා නිකුත් කිරීමට අවසර ලැබෙනුයේ ඉන් අනතුරුව ය.

ඡායාරූපය: ෆොන්ටෙරා බ‍්‍රෑන්ඞ්ස් ශ‍්‍රී ලංකා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (ඒකාබද්ධ සැපයුම් දාමය) කමල් ගීගනගේ මහතා (වමේ සිට 4 වැනියට) දීර්ඝ කරන ලද බලපත‍්‍රය ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය සිද්ධිකා ජී. සේනාරත්න මහත්මිය වෙතින් ලබාගත් අවස්ථාව. මෙම අවස්ථාවට ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය සහ ෆොන්ටෙරා බ‍්‍රෑන්ඞ්ස් ශ‍්‍රී ලංකා සමාගම නියෝජනය කරන තවත් නිලධාරීහු පිරිසක් එක්වූහ.