ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල අපනයනකරුවන්ගේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් පියවර

October, 15, 2020

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය යටතේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන මාර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල අපනයන කර්මාන්තවලට බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමට ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පහසුකම් සපයයි.

ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති අපනයන සමාගම්වලට අදාළ ප්‍රදේශවල පොලිස් ස්ථානවලින් ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ලබා ගැනීම අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් නිර්දේශ ලබා දෙන අතර එමඟින් ඇඳිරි නීතිය නොමැති ප්‍රදේශවල පිටත සිටින සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ කර්මාන්තශාලාවල වැඩවල නිරත විය හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ, වේයංගොඩ, දිවුලපිටිය සහ මීරිගම යන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන සේවකයින්ට සේවයට පැමිණීමට අවසර නොමැති අතර කර්මාන්තශාලාවල මෙහෙයුම් දිගටම කරගෙන යා හැක්කේ ඇඳිරි නීතිය නොමැති ප්‍රදේශවල පදිංචි කම්කරුවන්ට පමණි.

අත්‍යවශ්‍ය අපනයන ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතියය බලපවත්වන පිටත පදිංචි සේවකයින් කර්මාන්තශාලාවලට බලපත්‍ර යටතේ ආරක්ෂිතව ප්‍රවාහනය කළ හැකිය. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නොමැති පිටත ප්‍රදේශවල සේවකයින් ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට නිරාවරණය නොකිරීමට අදාල සමාගම් සියළුම ක්‍රියාමාර්ගයන් අනුගමනය කළ යුතුය.

ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ඉල්ලා සිටීම සඳහා අදාළ තොරතුරු සහ ආදර්ශ අයදුම්පත අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙහි පහත සඳහන් නිලධාරින්ගෙන් ලබා ගත හැකිය:

කෘෂිකර්ම හා ධීවර අංශය සඳහා: අපනයන කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, මාලනි බද්දේගමගේ මහත්මිය malani@edb.gov.lk,කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය සඳහා: හර්ෂ පත්බේරිය මහතා, වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ - කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය, hdp@edb.gov.lk,අපනයන සේවා සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන අංශ සඳහා: මනෝජා දිසානායක මහත්මිය, වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ - අපනයන සේවා, manojad@edb.gov.lk
කොවිඩ් -19 කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන සියලුම ආරක්ෂක පියවරයන් අනුගමනය කරන ලෙස එම ප්‍රදේශවල අපනයන නිෂ්පාදන ආයතනවලට උපදෙස් දී ඇති අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද “COVID-19 පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ, සේවා ස්ථාන සඳහා සූදානම් වීම” අනුව ආරක්ෂක පියවරයන් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් ලබාගැන්ම සදහා 0112300710 අපනයන උපකාරක කවුළුව වෙතින් ලබා ගත හැකි අතර විද්‍යුත් තැපෑල: helpdesk@edb.gov.lk සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com වෙතින් ද ලබා ගත හැකිය.

ඡායාරූපය - අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, චිත්‍රාංජලී දිසානායක මෙනවිය