උපුල් අස්වුණා ද?

July, 17, 2017

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල සභාපති උපුල් ජයසූරිය මහතා සිය තනතුරින් ඉල්ලා අස්වූ බව පසුගිය සතියේ දී වාර්තා විය. මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වූයේ පුද්ගලික හේතුන් මත හෙතෙම අදාළ තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වූ බවකි.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ අයෝජන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන සංස්ථාපිත ආයතනය වන ආයෝජන මණ්ඩල වෙබ් අඩවියේ ඇමතුම් ලැයිස්තුවේ තවමත් ආයෝජන මණ්ඩල සභාපතිවරයා වශයෙන් සඳහන් වන්නේ උපුල් ජයසූරිය මහතාගේ නමයි.

මෙරට ප්‍රධානතම ආයෝජන තොරතුරු ද්වාරය වන ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල වෙබ් අඩවිය මෙයාකාරයෙන් යාවත්කාලීන නොවීම තුළින්, විදෙස් ආයෝජකයින් පත්වනුයේ බලවත් අපහසුකාවයකටය. මක් නිසාද යත් මෙහි දී ඇති තොරතුරු ප්‍රකාරව ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති උපුල් ජයසූරිය මහතා හා සම්බන්ධ වීමට යම් විදෙස් ආයෝජකයෙකු දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දුන්නේ නම්, ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඔහු සේවයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බව ආයෝජකයාට ලැබෙන පිළිතුර නම්, ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු වීමක් සිදුනොවන්නේ යැයි කිව හැක්කේ කාටද?

ආයෝජන මණ්ඩල වෙබ් අඩවියේ ඇමතුම් පිටුව අද (17) දහවල් කාලයේ දී දැක්වුණේ පහත පරිදි ය.