උසස් පෙළ විශිෂ්ටයින්ට හාවඩ්, MIT, ඔක්ස්ෆර්ඩ්, කේම්බ්‍රිජ් සරසවි වරම් ලබා දෙන අධ්‍යාපනික විශිෂ්ඨත්වය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලට මුල පිරේ

July, 9, 2019

වර්තමානයේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා වාර්ෂිකව පෙනී සිටින 250,000ක් පමණ වන සිසුන්ගෙන් සිසුන් 160,000ක් පමණ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ලබති.

අධ්‍යාපනික විශිෂ්ඨත්වය මත පදනම් වූ පුද්ගල වර්ධනයට සහාය වීම සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින්, මෙම සිසුන් අතරින් භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව,තාක්ෂණය, වාණිජ, කලා යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉහළම සුදුසුකම් දක්වා ඇති සිසුන්ට හාවඩ්, MIT, ඔක්ස්ෆර්ඩ්, කේම්බ්‍රිජ් වැනි ලෝකයේ ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයින් ලෙස අධ්‍යාපනය හැදෑරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

ඒ අනුව, 2019 අයවැය මඟින් යෝජිත “අධ්‍යාපනික විශිෂ්ඨත්වය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල - SEE Fund” ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු පනතක් සම්මත කිරීමට යෝජනා කර ඇත. මේ සඳහා අවශ්‍ය නීති කෙටුම්පත් සම්පාදනය කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් ලබාදීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.