ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා 03 ක් සඳහා ඉඩම්

January, 13, 2022

20% ක්ව පවතින දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනය 80% දක්වා ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සහ ජාත්‍යන්තර ඖෂධ වෙළඳපොළට පිවිසීම, ඖෂධ මිලදී ගැනීමට විදෙස් රටවලට යන මුදල් ඉතිරි කර ගැනීම, රෝගීන්ට ගුණාත්මක, ප්‍රමිති සහගත ඖෂධ සැපයීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් ඉටුකර ගැනීමේ අරමුණ උදෙසා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මිල්ලෑව වත්තෙන් අවුරුදු 99 යටතේ බදුගත් අක්කර 64 ක ඉඩමේ රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව ඉදිකිරීමට නියමිත ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා 03 ක් සඳහා රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ සභාපති, වෛද්‍ය උත්පල ඉන්ද්‍රවංශ, රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂිකා ෂම්මි කුමාරි දෙනවත්ත සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති, විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් උදය නානායක්කාර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි ප්‍රසාද් රණවීර යන මහත්ම මහත්මීන් ඒ පිළිබඳව වන ගිවිසුම් ඊයේ (12) වන දින නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ශ්‍රවනාගාරයේ දී අත්සන් කළ අවස්ථාව ඡායාරූපවලින් දැක්වේ.

මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාව සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන, නාගරික සංවර්ධන, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම සහ ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සංජීව මුණසිංහ, ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.එම්.එස්.කේ. රත්නායක, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති, විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් උදය නානායක්කාර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි ප්‍රසාද් රණවීර, රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ සභාපති, වෛද්‍ය උත්පල ඉන්ද්‍රවංශ, රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරි සුජීවා ජයසුන්දර යන මහත්ම මහත්මීහු හා අදාළ අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීහු සහභාගී වී සිටියහ.