කපු කටින ඇමති

August, 26, 2020

බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා අද (26) දින රත්මලාන ශ්‍රී ලංකා පේෂ කර්මාන්ත හා ඇගලුම් ආයතනයේ සංචාරයක නිරත විය. එහිදී ආයතනයේ ප්‍රගතිය හා දැනට පවතින අඩුපාඩුකම් පිළිබඳව නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් ද පවත්වා තිබේ.

මේ අතර අමාත්‍යවරයා රෙදි වියන අත්යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කරන අයුරු මේ වන විට සමාජ ජාලා මාධ්‍යයන් හි ඉහළ අවධානය යොමුව ඇත.

අද දින මෙම සංචාරය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා සිය ෆේස්බුක් පිටුවෙහි මෙයාකාරයෙන් සටහනක් තබා ඇත.

(ඡායාරූපය උපුටා ගැනීම බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවෙනි.)