කාගිල්ස් බැංකුව සිය නවතම ශාඛාව වත්තලදී විවෘත කරයි

September, 23, 2017

කාගිල්ස් බැංකුව, වත්තල නගරයෙහි පාරිභෝගිකයින් සඳහා නවතම සහ ඉතා පහසු බැංකුකරණ සේවාවක් අත්විඳීමට අවස්ථාව සලසා දෙමින්, සිය නවතම ශාඛාව, අංක 315, මීගමුව පාර, වත්තල දරන ස්ථානයේදී විවෘත කරන ලදී.

මෙම නවතම බැංකු ශාඛාව, වත්තල ප්‍රාදේශිය ලේකම් PDTC රාජිකා මහත්මිය අතින්, කාගිල්ස් බැංකු ඒකාබද්ධ නියෝජ්‍ය සාභාපති රාෙජ්න්ද්‍ර ත්‍යාගරාජ්ා මහතා, කාගිල්ස් බැංකවෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/කළමනාකරණ අධ්‍යයක්ෂක ප්‍රභූ මාතවන් මහතා, කාගිල්ස් බැංකු ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී රොහාන් මුත්තයියා මහතා, කාගිල්ස් බැංකු නියොජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (පාරිභෝගික බැංකුකරණ) දර්ශන රත්නායක මහතා, කාගිල්ස් බැංකු පාරිභෝගික බැංකුකරණ ප්‍රධානී බුද්ධික පෙරේරා මහතා, නියොජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (අලෙවිකරණ) රුමේස් රහීම් මහතා සහ කාගිල්ස් බැංකු වත්තල ශාඛා කළමනාකරු අරවින්දන් අරසරත්නම් මහතා යන අයගේ සහභාගිත්වයෙන් විවෘත කරන ලදී.

කාගිල්ස් බැංකුවෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/කළමනාකරණ අධයක්ෂක ප්‍රභූ මාතවන් මහතා පවසන පරිදි,

ආර්ථික ආයොජන රැසක් හා නව ව්‍යාපාර හරහා වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින වත්තල නගරයෙහි, අපගේ් නවතම ශාඛාව විවෘත කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව අප මහත්සේ සතුටට පත්වෙමු. වත්තල ජනතාවට සේවය සැපයීම සඳහා වසරේ දින 365 පුරා, දීර්ඝ කරන ලද ගනුදෙනු කාලයන් සමගින් අපගේ බැංකුකරණ විසඳුම් ලබා දීමටත් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනයට සහය දැක්වීමට හැකවීමත් සතුටට කරුණකි

ඒ මහතා තව දුරටත් පවසන පරිදි,

බැංකුකරණ සේවාවන් වෙත විවිධ වූ මාධයෙන් හරහා ලගාවීම පහසු කරමින් අපයේ ශාඛා ජාලය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට අදහස් කරමු. අපයේ දැක්ම වන්නේ අපගේ  අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත වටිනාකම් නිර්මාණය කරමින් සංවර්ධනය සඳහා සහය වීම සහ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින් හට අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් වෙත ල`ගාවිය හැකිවූ බැංකුව බවට පත්වීමයි.

කාගිල්ස් බැංකුව  යනු ජංගම හා ඉතුරුම් ගිණුම් විදේශ මුදල් ගිණුම්, ස්ථාවර තැන්පතු අත්තිකාරම් සහ ණයල වෙළඳ සේවාල භාණ්ඩාගාර සේවාල හා ප්‍රේෂණ ඇතුළු පුද්ගලික හා ව්‍යාපාරික බැංකු අවශ්‍යතා සඳහා පුළුල් පරාසයක විහිදුනු නිෂ්පාදන හා සේවාවන් රැසක් සපයනු ලබන පුර්ණ කාලීන බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවකි. අප බැංකුව විසින් බැංකුකරණ සේවාවන් ඔබගේ දෝතටම ලබාදෙමින් ඩිජිටල් බැංකු සේවා මාලාවක් තුලින් අසමසම පාරිභෝහික පහසුවක් ලබාදී ඇති අතර නවතම Cargils cash ඉතුරුම් ගිණුම හරහා දිවයින පුරා විසිරී පවතින 320කට අධික, දින 365 පුරා උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා විවෘතව පවතින කාගිල්ස්  Foodcity ශාඛාවන් හරහා ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව ලබාදෙමින් බැංකුකරණය වෙත ප්‍රවේශවීම තවදුරටත් පුළුල් කර ඇත

වර්තමානයේදී කාගිල්ස් බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය කොල්ලුපිටියෙහි පිහිටා ඇති අතර, මේට්ලන්ඩ් චන්ද්‍රවංකය, මහරගම, පරණ යොවුන් වීදිය, මහනුවර, ගැටඹේ, නුවරඑලිය, තණමල්විල, මාතර, ගාල්ල, කුරුණෑගල, වව්නියාව, චුන්නක්කම් සහ යාපනය යන ප්‍රදේශයන්හි බැංකු ශාඛාවන් පිහිටා ඇත.