කොටස් වෙළෙඳපොළේ තවත් ඓතිහාසික දිනයක් – S&P SL20 තනි දිනක් තුළ ඉහළම ප්‍රතිශතයකින් ඉහළට

May, 21, 2020

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අද (21) දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 129.58 කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 4,784.80 ක් ලෙසින් වාර්තා විය. දින 5 ක අඛණ්ඩ ඉහළ යාමකින් පසු ඊයේ (20) දිනයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 45 කින් පහළ ගිය අතර අද දින නැවත වරක් සුපුරුදු පරිදි වර්ධනාත්මක මාවතට පිවිසෙමින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඉහළ ගියේ පෙර දිනයට සාපේක්ෂව 2.78% ක වර්ධනයක් සමඟිනි.

මේ අතර දිනයේ වඩාත් වැදගත් සිදුවීම වූයේ S&P SL20 දර්ශකය අද දින ඉතිහාසයේ ඉහළම ප්‍රතිශතයකින් වර්ධනය වූ දිනය ලෙස අද දින ඉතිහාසගත වීමයි. මෙහිදී පෙර දිනයට සාපේක්ෂව 6.98% ක දැවැන්ත වර්ධනයක් S&P SL20 දර්ශකයෙන් වාර්තා විය. දිනය අවසානයේ දී එහි අගය ඒකක 2,037.04 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර එය පූර්ව දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 132.90 ක වර්ධනයකි.

දිනයේ ගනුදෙනු හරහා රු. බිලියන 2.3 ක පිරිවැටුමක් වාර්තා විය.

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස්, කොමර්ෂල් බැංකුව, LOLC, HNB හා සම්පත් බැංකුව යන සමාගම්වල කොටස් මිල ගණන් ඉහළ යාම දිනය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වර්ධනය සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දෙන ලදී.