කොටස් වෙළෙඳපොළ ආයෝජන තීරණ ගැනීම පිළිබඳ අධ්‍යාපනික වැඩමුළුව – අම්බලන්තොට

January, 31, 2019

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව අම්බලන්තොට ශාඛාව විසින් සංවිධානය කරන ආයෝජන තීරණ ගැනීම පිළිබඳ අධ්‍යාපනික වැඩමුළුව 2019 පෙබරවාරි මස 07 වන බ‍්‍රහස්පතින්දා ප.ව.1.00 සිට ප.ව.05.00 දක්වා කොළඹ කොටස් හුවමාරුව අම්බලන්තොට ශාඛා පරිශ‍්‍රයේ දී පැවත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

කොටස් වෙළෙඳපොළ ආයෝජනය සඳහා කැමැත්තක් දක්වන සහ ඒ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍ය පාර්ශවයන්ට මෙම වැඩමුළුවට සම්බන්ධ විය හැකි අතර දේශන පහත අන්තර්ගතයන්ගෙන් යුක්තය.

 කොටස් වෙළෙඳපොළ හැඳින්වීම හා ආයෝජනය
 ආයෝජන තීරණ ගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු
 කොටස් හා සමාගම් තෝරාගැනීම සඳහා වන විශ්ලේෂණ ක‍්‍රම හා ප‍්‍රායෝගික භාවිතය
 කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙබ් අඩවිය පරිශීලනයෙන් ලබාගත හැකි තොරතුරු
 ජංගම දුරකථන හා අන්තර්ජාලය හරහා කොටස් ගණුදෙනු කිරීම පිළිබඳ ප‍්‍රායෝගික අත්දැකීම

සිංහල මාධ්‍යයෙන් දේශන පවත්වන අතර වැඩමුළුව අවසානයේදී වටිනා සහතික පත‍්‍රයක් හිමි වේ.

සහභාගීවීමට හෝ වැඩි විස්තර සඳහා www.cse.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්, jeewan@cse.lk වෙත ඊ මේල් පණිවුඩයක් එවීම මගින් හෝ පහත අංක ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැක.

047 2225462-3 / 077 6631756 / 071 1393671