කොමර්ෂල් බැංකුවේ සියවස් සැමරුම වෙනුවෙන් මහනුවර නගරයේ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක්

March, 11, 2020

කොමර්ෂල් බැංකුවේ සියවස් සැමරුම නිමිත්තෙන් කන්ද උඩරට අගනගරය ලෙසින් සැලකෙන මහනුවර නගරයේදී බැංකුව පසුගියදා රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් සිදුකරන ලදී. මහනුවර ඊ.එල්. සේනානායක වීදිය දිගේ මෙම රුක් රෝපණ වැඩසටහන සිදුකළ අතර මෙය මහනුවර මහ නගර සභාව, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව සංවිධානය කර තිබුණි. මෙම වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස බැංකුව විසින් නගරයේ රජයේ පාසැල් වලට පැල බෙදා දීමක්ද සිදු කළේය. මෙම අවස්ථාවට කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී, සනත් මනතුංග මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගලික බැංකු කටයුතු සැන්ඩ‍්‍රා වල්ගම මහත්මිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයේ නියෝජිතයින් සහ මධ්‍යම පළාතේ කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවල කළමනාකරුවන් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් පිරිසක් සහභාගී විය.

සේයාරු සටහන - කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී, සනත් මනතුංග මහතා (ඉහළ, මැද), මහනුවර නගරාධිපති කේසර සේනානායක මහතා (වමේ සිට දෙවැන්නා) බැංකුවේ කළාපීය කළමනාකරු - මධ්‍යම කළාපය සනෙත් ජයසුන්දර මහතා පැල රෝපණය කරන ආකාරය. (පහළ) වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ කොමර්ෂල් බැංකුවේ මධ්‍යම පළාතේ ශාඛාවල කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්.