කොමර්ෂල් බැංකුවේ 181 වන තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය මින්නේරිය කාලතුවක්කු පාසැලට

June, 6, 2019

මින්නේරියේ පිහිටි ශ‍්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවේ (SLA) කාලතුවක්කු පාසැල සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් අංග සම්පූර්ණ තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයක් පරිත්‍යාග කර තිබේ. මෙය මෙරට පරිගණක සාක්ෂරතාවය නැංවීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් දියත් කර තිබෙන ආයතනික සමාජ වගකීම් වැඩසටහන යටතේ ලබාදුන් 181 වන තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය වේ.

මෙම පාසැලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ගේ මෘදු කුසලතා නැංවීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණික පාඨමාලා හඳුන්වාදීමේ අරමුණෙන් මෙම ප‍්‍රදානය බැංකුව විසින් සිදුකර ඇත. මෙම පුහුණු පාසැලේ නිළධාරීන්, කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවේ අනිකුත් නිළයන්, කමාන්ඩෝ භටයන් සහ විශේෂ බලකායන් සහ විශේෂ මෙහෙයුම් කණ්ඩායම් වලට අයත් 750 දෙනෙක් සඳහා පුහුණු පාඨමාලා පවත්වයි.

මෙම තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය පන්ති කාමර දෙකක් යොදාගනිමින් බැංකුව විසින් ගොඩනගා තිබෙන අතර එහි පරිගණක 10 ක්, ප‍්‍රින්ටරයක්, අවශ්‍ය මේස, පුටු, විදුලි සහ ජාලගත පද්ධති තිබේ.

සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ (ඉහළ) කොමර්ෂල් බැංකුවේ සභාපති, ධර්ම ධීරසිංහ මහතා විසින් මෙම ප‍්‍රදානයට අදාළ ලියකියවිලි ශ‍්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු සේවා වනිතා ශාඛාවේ සභාපතිනී, තනූජා ඩයස් මහත්මියට ප‍්‍රදානය කරන ආකාරයයි. (පහළ) බැංකුව විසින් ප‍්‍රදානය කළ තොරතුරු තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය මේජර් ජනරාල් රුක්මල් ඩයස් මහතා නිරීක්ෂණය කරයි.