චෙන්නායි මිලට ගුවන්යානා ඉන්ධන මිල අඩුකිරීමේ කැබිනට් යෝජනාව අනුමතයි

July, 9, 2019

සංචාරක අංශය මෑත වසර කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට 4.5% කට වඩා වැඩි දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. එහෙත් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය හේතුවෙන් සංචාරක කර්මාන්තය දැඩි පීඩාවකට පත්ව තිබේ. එකී කර්මාන්තය යළි නගා සිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගුවන් ගමන් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙන්ම ගුවන් සමාගම්වලට ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන පරිදි වැඩි පිරිසක් සංචාරය කිරීමට පොළඹවා ගැනීම සඳහා ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ද අතිශයින් වැදගත් වේ.

ඒ අනුව, මෙරටට ගුවන් යානා ආකර්ශනය කර ගැනීම පිණිස ශ්‍රී ලංකාවේදී, ගුවන් සමාගම් සඳහා සපයනු ලබන ඉන්ධන හා ලිහිසි තෙල්, භූමිය මත සිදු කරන මෙහෙයුම් යනාදී වෙනත් සේවාවන් සැපයීම වෙනුවෙන් අය කරනු ලබන ගාස්තු අඩු කරන ලෙස ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමට උපදෙස් ලබා දීම, චෙන්නායි ගුවන් තොටුපොළේ ගුවන් යානා ඉන්ධන මිල සමඟ සමාන වන පරිදි ගුවන් යානා ඉන්ධන මිල අඩු කරන ලෙස ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට උපදෙස් දීමත් විදේශගත වන අවස්ථාවේදී ගෙවිය යුතුව ඇති නවාරෝහන බදු (Embarkation Levy) ඇමරිකානු ඩොලර් 10කින් වැඩි කිරීම සඳහා වන අයවැය යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවීම පිණිසත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මාස හයක් සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.