ඩෙල් “Save the Waves’’ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සහයෝගයෙන් ඇරඹෙයි

October, 7, 2019

ඩෙල් ටෙක්නොලොජීස් විසින් සංවිධානය කරන ලද ද්විවාර්ෂික වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනෙහි ප්‍රථම අදියර පසුගියදා ගාල්ල වෙරළ තීරයන් අවට පිරිසිදු කිරීමෙන් සාර්ථකව අවසන් කෙරිණි. ඒ සඳහා මාහැඟි තාක්ෂණික දායකත්වය සැපයූ ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ (MEPA) කණ්ඩායමට සහය වෙමින් Road to Rights හි ස්වේච්ඡා සේවකයෝ 70 කට අධික පිරිසක් පිරිසිදු කිරීමේ සත්කාර්යය සඳහා සහභාගි වූහ.

දඩල්ල Jetwing Lighthouse හෝටලය ආසන්නයෙන්, වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ අභියෝගයට අත ගැසූ පිරිස්, අනතුරුව ගාල්ල හා Jungle Beach වෙරළ තීරයන් පිරිසිදු කරමින් ගාල්ල අවට වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ සත්කාර්යය සම්පූර්ණ කළහ. ගාල්ල අවට එම  වෙරළ තීරයන් තුනෙන් එක් රැස් කෙරුණු ප්ලාස්ටික් ලොරි රථවල පටවා සත්කාර්ය සමග  සම්බන්ධිත ප්‍රතිචක්‍රිකරණ මධ්‍යස්ථාන කරා ප්‍රවාහනය කෙරිණි.

අත් වැසුම් පැළඳ, කසළ දැමීමට බෑග්ද රැගෙන මෙම සත්කාර්යය සඳහා පෙළ ගැසුණු ස්වේච්ඡා පිරිස් එකී කටයුත්ත එක් දිනයකින් නිමා කළ අතර, සතුට හා විනෝදය පිරි දිනක අත්දැකීමද ලැබූහ. මෙම කටයුත්තට මුල් වෙමින් එය අධීක්ෂණය කළ ඩෙල් කැප්, ටී ෂර්ට් හා සනීපාරක්ෂක උපකරණ සැපයීය. මෙම සාර්ථක කටයුත්තෙන් අනතුරුව, සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරමින් ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත උත්සවයකින් සත්කාර්යයේ අවසානය සනිටුහන් කිරීම පිණිස, ව්‍යාපෘතියෙහි ඊළඟ පියවර වශයෙන් පිළිවෙලින් ත්‍රිකුණාමලය, කළුතර හා උස්වැටකෙයියාව වෙරළ තීරයන් පිරිසිදු කීරීමටද නියමිතය.