ඩොලර් මිලියන 2.3ක ආයෝජනයකින් AmSafe Bridport නව කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත වෙයි

October, 9, 2019

ගුවන් යානා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන බඩු තොග දැල් සහ බැඳ තබන පටි නිෂ්පාදනය කරනු ලබන නවතම කර්මාන්ත ශාලාවක් වතුපිටිවල අපනයන සැකසුම් කලාපයේ දී පසුගිය දා විවෘත කරනු ලැබීය. Amsafe Bridport (Pvt) Ltd විසින් විවෘත කරනු ලැබූ මෙම නව කර්මාන්තශාලාව සඳහා සිදුකරන ලද ආයෝජනයේ වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.3 ක් වන අතර එම සමාගමේ තෙවන අදියර යටතේ මෙම කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කෙරිණි.

2001 වසරේ දී මුල් වරට 100%ක් බ්‍රිතාන්‍ය සමාගමක් ලෙසින් ඇරඹි Bridport Aviation සමාගම වර්තමානයේ දී ඇමරිකානු සමාගමක් ලෙසින් Amsafe Bridport බවට පරිවර්තනය වී ඇත.

Amsafe Bridport හි සභාපති ජේසන් ඇබට් මහතා මෙම නව කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීමේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුකරනු ලබන ආයෝජනයන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බව ඔහු මෙහිදී කියා සිටියේය. එසේම සිය ආයෝජනයන් සඳහා ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සහයෝගය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ලැබෙනු ඇති බවට විශ්වාස කරනු ලබන බවද ඇබට් මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Amsafe Bridport සමාගම හරහා මේ වන විට රැකියා 550කට අධික ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වී තිබේ.