තේ ඇසුරුම් නිපදවන ජපන් සමාගමක් ශ්‍රී ලංකාවට

September, 10, 2019

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය හා ජපානයේ Sugano Packing Materials Co., Ltd සමාගම අතර ගිවිසුමක් පසුගිය දා අත්සන් තැබිණි. දේශීය තේ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය නම්‍යශීලී ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය සඳහා මෙහිදී කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටුවනු ලබන අතර ජා-ඇල ප්‍රදේශයේ දී එය ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය.

මෙම ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් එහි සභාපති මංගල යාපා සහ Sugano Colombo Pvt Ltd වෙනුවෙන් එහි කළමනාකර අධ්‍යක්ෂ Yusaku Sugano සහ එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ දිනේෂ් දහනායක යන මහත්වරුන් එක්විය.