දේශීය ව්‍යාපාර සුක්ෂිත කිරීමට කබ්රාල්ගෙන් ව්‍යවසාය සංවර්ධන උපදේශක සභාවක්

September, 14, 2020

දේශීය ව්‍යපාරිකයන් සුරක්ෂිත කරමින් අන්තර්ජාතික වෙළෙඳපොළ සමග සම්බන්ධ කරවීමේ අරමුණෙන් ඔවුන් සවිබල ගැන්වීමට අදාළ උපදෙස් ලබා දීම සඳහා ව්‍යාවසාය සංවර්ධන උපදේශක සභාවක් පත් කිරීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා තීරණය කර ඇත.

විසි දෙනකුගෙන් සමන්විත මෙම උපදේශක සභාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් සහිත පාර්ශ්ව වෙත මේ සදහා ඇරැයුම් කර ඇති අතර ඔවුන් මෙම සේවය ලබාදෙන්නේ ස්වේචාවෙන් වීම විශේෂත්වයකි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාෙග් ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථික සැලැස්ම යටතේ බිම් මට්ටමේ සිට සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් ඔවුන් සුරක්ෂිත කරවීම සඳහා ප්‍රායෝගිකව සහය දැක්වීමට අදාළ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අපේක්ෂා කරයි.