ධම්මික 21 දා පාර්ලිමේන්තුවට

June, 13, 2022

ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා එළඹෙන ජූනි 21 දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙසින් දිවුරුම් දීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුව මෙම සතියේ දී රැස්වීමක් සිදු නොවන බැවින් මීළඟ පාර්ලිමේන්තු දිනය වන ජූනි 21 දා මෙලෙස ධම්මික පෙරේරා මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙසින් පත්වීම් ලබනු ඇත.

එළඹෙන සතියේ ජූනි 21, 22, 23 හා 24 යන දිනවල අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතය.

කෙසේවෙතත් ධම්මික පෙරේරා මහතාගේ නම, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ගැසට් කර ඇති බැවින් ජූනි 21 දිනට පෙර අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ඔහු පත්වීම් ලබනු ඇති බවට ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටී.

මේ අනුව ඔහු තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසින් දිවුරුම් දීමට නියමිත අතර එම අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්, ඊට අයත් දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නීති සහ අණ පනත් පහත පරිදි වනු ඇත.