නව ආදායම් කොමසාරිස්ගේ පත්වීම අත්හිටුවයි

November, 7, 2018

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් තනතුර පිරවීම සඳහා පෙර පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගන්නා ලද තීරණය අත්හිටුවිමට, ජනාධිපතිතුමා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කළ බව  කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මහින්ද සමරසිංහ මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති සී.ජේ.පී. සිරිවර්ධන මහතා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස පත් කිරීමට පෙර පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලැබූ අතර හිටපු මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ නිර්දේශයක් මත මෙම පත් කිරීම සිදුකෙරිණි.