මත්තල උඩින් යන ලෝකයේ විශාලතම ගුවන් යානා ගණන ඉහළට

March, 18, 2014

ලෝකයේ විශාලතම ගුවන් යානය වන A380 ගුවන් යානා හම්බන්තොට මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ උඩින් පියාසර කිරීම වැඩිවී තිබෙන බවත් ඒ තුළින් ශ්‍රී ලංකාව උපයන ආදායමද ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත් සිවිල් ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපතිවරයා කියයි.

සිවිල් ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති ප්‍රසන්න වික්‍රමසූරිය අප සමග පැවසුවේ මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ A380 ගුවන් පථයක් තිබෙන නිසා A380 ගුවන් යානා ජාත්‍යන්තරව සිදුකරන ගමන් වලදී මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ උඩින් පියාසර කිරීම මේ වනවිට වැඩිකර තිබෙන බවයි.

“මෙම ගුවන් යානා යම් කිසි කාල සීමාවක් ඇතුළත තම ගමනාන්ත වලට ගමන් කිරීමටයි සැලසුම් කරන්නේ. එවිට ඔවුන්ගේ ගුවන් මාර්ගය තීරණය කරන්නේ A380 ගුවන් පථ හරහායි. මේ විදිහට මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළට ගොඩ බසින්නේ නැතිව උඩින් ගියත් අපිට ආදායමක් ලැබෙනවා.“

“මත්තල ගුවන් තොටුපොළ උඩින් යන මෙම ගුවන් යානා ප්‍රමාණය වැඩිවී තිබෙන නිසා එයින් අපට ලැබෙන ආදායම වැඩිවී තිබෙනවා.“

යනුවෙන් වික්‍රමසූරිය මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

වසරක කාලයක් තුළදී මත්තල ගුවන් තොටුපොළේ ගුවන් ගමන් 1900 කට වැඩි ගණනක් සිදුකර තිබෙන බවත් මගීන් 50,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගුවන් තොටුපොළ හරහා ගමන් කර තිබෙන බවත් හෙතෙම කීය.

Video Story

Stock Market

Exchange Rates