මහජන බැංකුවේ 59 වන සංවත්සර මහා පිරිත් සජ්ඣායනය

July, 7, 2020

මහජන බැංකුව ස්ථාපිත කර ජුලි 01 වන දිනට පනස් නව වසරක් සැපිරිණි. ඒ වෙනුවෙන් මහජන බැංකු බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කළ මහා පිරිත් සජ්ඣායනයක් පසුගියදා මහජන බැංකු මූලස්ථාන ශාඛා පරිශ්රයේදි පැවැත්විණි.

මෙම මහා පින්කම කොළඹ කොටුවේ ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ විහාරාධිපති මහාචාර්ය ඉත්තදෙමළියේ ඉන්දසර නාහිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් වර්තමානයේ රට තුළ පවතින කොවිඞ් 19 වසංගත තත්වය තුළ නිරෝධායන නීති වලට අනුගතව සෞඛ්යරක්ෂීත ක්රමවේද අනුගමනය කරමින් පැවැත්විණි.

රටට, ජනතාවට, ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට මෙන්ම මහජන බැංකුව පිහිටුවීමේලා පුරෝගාමී වූ සියලූ නායකයින්ට, අතීත සහ වත්මන් කාර්ය මණ්ඩලයට ආශිර්වාද පතා මෙන්ම කොවිඞ් 19 වසංගත තත්වයෙන් ලෝකවාසින් රටවාසීන් සෞඛ්ය අංශ ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරින් ආරක්ෂා වී එම තත්වය ඉක්මනින් දුරු වේවායි ප්රාර්ථනා කරමින් පැවති මෙම පිරිත් සජඣායනයට මහජන බැංකුවේ සභාපති සුජිව රාජපක්ෂ හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්යාධිකාරි රංජිත් කොඩිතුවක්කු යන මහත්වරුන් ඇතුඑ ආයතනික හා විධායක කළමනාකාරිත්වය බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය හා විශ්රාමික සේවක පිරිසේද සහභාගි විය.