මහජන බැංකු ශාඛා හෙට උදෑසන 10 දක්වා විවෘතයි

March, 23, 2020

රජය විසින් තාවකාලිකව ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් හෙට දින (2020 මාර්තු 24) සීමිත ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සඳහා ඇඳිරි නීතිය බලනොපවත්වන කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක සහ උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක 5 තුළ පිහිටි සියලුම මහජන බැංකු ශාඛා හෙට පෙරවරු 10.00 දක්වා විවෘතව පවතින බව මහජන බැංකුව නිවේදනය කර සිටී.

මේ අතර බැංකු පරිශ්‍රය තුළ දී එකිනෙකා අතර අවම මීටර් 01ක පරතරයක් තබා ගන්නා ලෙසත් බැංකු නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපදින ලෙසත් මහජන බැංකුව සිය ගනුදෙනුකාර භවතුන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී.