මාසයක් තුළ ආහාර මිලෙහි 15% ක වැඩිවීමක්

January, 7, 2022

ආහාරවල සිල්ලර මිලෙහි මාසික වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන Advocata's Bath Curry Indicator (BCI) 2021 නොවැම්බර් සිට 2021 දෙසැම්බර් දක්වා 15%ක වැඩිවීමක් වාර්තා කර තිබේ.

මෙම වැඩිවීමට බොහෝ දුරට හේතු වී ඇත්තේ එළවළු මිල ඉහළ යාමයි. අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 18ට රුපියල් 71 දක්වා වැඩි විය. මෙය මාසයක කාලයකදී 287%ක වැඩිවීමකි. එසේම වම්බටු මිල 51% කින් ද රතු ළූණු 40% කින් ද බෝංචි සහ තක්කාලි මිල 10% කින් ද ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හතර දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක් රු. 2020 දෙසැම්බරයේ BCI ආහාර ද්‍රව්‍ය කූඩයට සතිපතා වියදම් කළ රුපියල් 1165 වෙනුවෙන් දැන් වසර 1 කට පසුව එම භාණ්ඩ කූඩය සඳහාම රුපියල් 1593 ක් ගෙවිය යුතුය.

සාමාන්‍ය බත් කරි ආහාර වේලක භාවිතා කළ හැකි බහුලවම පරිභෝජනය කරන ආහාර ද්‍රව්‍යවල කොළඹ වෙළඳපොලේ සතිපතා සිල්ලර මිල BCI නිරීක්ෂණය කරයි.

මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන "සතිපතා දර්ශක" වලින් මිල එකතු කරනු ලැබේ.