මාස 03කදී රු. බිලියන 36ක සිගරට් බීලා

August, 9, 2019

2019 ජූනි 30න් අවසන් මූල්‍ය කාර්තුව තුළ දී සිය අලෙවිය 21.5%කින් පහළ වැටී ඇති බව ලංකා දුම්කොළ සමාගම ප්‍රකාශ කර සිටී. අදාළ කාර්තුව සඳහා වූ නවතම මූල්‍ය වාර්තා ප්‍රකාශයට පත්කරමින් ලංකා දුම්කොළ සමාගම මේ බව අනාවරණය කරනු ලබන අතර, 2018 අගෝස්තු සහ 2019 මාර්තු මාසවල දී මෙරට නීත්‍යානුකූලව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සිගරට් වෙනුවෙන් පනවන ලද බදු ඉහළ නැංවීම මීට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූ බව සමාගම වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ආදායම 2019 ජූනි 30න් අවසන් කාර්තුව තුළ දී රු. බිලියන 38.85 සිට රු. බිලියන 36.21ක් දක්වා පහත වැටී ඇත. සිගරට් මත පනවන ලද බදු ආදායම මෙම කාර්තුව තුළ දී රු. බිලියන 30.17 සිට රු. බිලියන 27.63ක් දක්වා රු. බිලියන 2.54 කින් පහළ ගොස් තිබේ.

මේ අතර ලංකා දුම්කොළ සමාගම වැඩිදුරටත් පවසන්නේ, නීති විරෝධී සිගරට් සහ බීඩි වෙළෙඳපොළ, මෙලෙස සිගරට් මත රජයට ලැබෙන බදු ආදායම පහත හෙලීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇති බවයි. මේ වන විට නීතිවිරෝධී සිගරට් වෙළෙඳපොළේ පරිමාව වාර්ෂිකව දුම්වැටි මිලියන 500 ඉක්මවා ඇති බව සමාගම විසින් අනාවරණය කරනු ලබයි. නීත්‍යානුකූල සිගරට් මිල විශාල වශයෙන් ඉහළ යෑමේ දී නීත්‍යානුකූල සිගරට් සහ නීතිවිරෝධී සිගරට් අතර පවතින වෙළෙඳපොළ කොටස ක්‍රමයෙන් වැඩිවන බව සමාගම මෙහිදී අවධාරණය කර සිටී.

2019 ජූනි 30න් අවසන් මූල්‍ය කාර්තුවේ දී ලංකා දුම්කොළ සමාගම විසින් රු. බිලියන 4.68 ක බදුගෙවීමෙන් පසු ලාභයක් වාර්තා කර ඇති අතර සමාගමේ කොටස්කරුවන් වෙනුවෙන් කොටසකට රු. 20.00 බැගින් ලාභාංශයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.