මෝදි, තව තවත් චීනය දෙසට. ආර්ථික සැලසුමත් චීන පන්නයට

June, 10, 2014

ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි විසින් ඉන්දියානු ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීම සඳහා චීනය අනුගමනය කරන ආකාරයේ ආර්ථික නගා සිටුවීමේ සැලසුමක් දියත් කර තිබෙන බව අනාවරණය වේ.

ඉන්දියානු මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ පාසැල් සහ වැසිකිලි දියුණු කිරීම සඳහා වඩාත් හොඳ බදු ක්‍රමයක් අනුගමනය කිරීම සහ යහපත් ප්‍රවාහන පද්ධතියක් ඇති කිරීම මෙම සැලසුමේ ප්‍රධාන අංග බවට පත්ව තිබෙන බවයි.

මේ අනුව, ඉන්දියානු සාමාන්‍ය ජනතාව මෙන්ම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවද නව රජය විසින් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සිදුකරමින් විදේශීය ආයෝජන වැඩිපුර ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇති බවටත් ව්‍යාපාර වලට හිතකර පරිසරයක් ඇති කරනු ඇති බවටත් විශ්වාස කරන බව සඳහන්ය.

ඉන්දියානුවන්ගේ විරැකියාව සම්බන්ධයෙන්ද වඩාත් ඵලදායී ක්‍රියා මාර්ග මෝදිගේ රජය විසින් ගනු ඇතැයිද නොමැති නම් ඔහුට සිය ජනප්‍රියතාවය දීර්ඝ කාලීනව පවත්වාගෙන යාම අපහසු වනු ඇතැයිද විශ්ලේෂකයින් සඳහන් කර තිබේ.

මේ වනවිට, බොම්බායේ කොටස් වෙළඳ පොළද වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

මෝදිගේ ආර්ථික සැලසුම මගින් චීනය මෙන් ඉන්දියාවේ අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග වැඩි වශයෙන් ඉදිකිරීමට අදහස් කර තිබෙන අතර නව නගර ඉදිකිරීමද සැලසුම්වල ඇතුළත්ය. ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් සඳහන් කරන්නේ චීනය මෙන් යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කරගනිමින් විදේශීය ආයෝජකයින් වැඩිපුර ඉන්දියාව තුළට ගෙන්වා ගැනීමට මෝදි අපේක්ෂා කර තිබෙන බව මෙම නව සැලසුම මගින් පැහැදිලිවම පෙනෙන බවයි.