යුරෝපා සංගමය සහ ILO මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ ප්‍රජාවගේ කුසලතා සංවර්ධනයට දායක වෙයි

September, 25, 2017

රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය හා "නිෂ්පාදන සේවානියුක්තිය සහ ගරුත්වයෙන් යුතු රැකියා" තරුණ පරපුර අතර ප්‍රවර්ධනය කිරීම ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ (ILO) ප්‍රමුඛ අරමුණක් වෙයි. යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයමේවන විට යළි නැගී සිටීමේ සහ තිරසර සංවර්ධන අදියරට ළඟා වෙමින් පවතින අතර ඒ සඳහා රජය විසින් ඉදිරිපත්කර ඇති අරමුණු සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා මානව හැකියා සංවර්ධනය ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. මෙම ඉලක්කය වෙත ළඟා වීමේ එක් අදියරක් ලෙස, යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධනය වැඩසටහන (EU-SDDP) යටතේ යුරෝපා සංගමය මෙරට යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් දිස්ත්‍රික්ක හතක ජනතාවගේ ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය ගන්නා මෙහෙයට සහයෝගය ලබා දෙමින් රු. බිලියන 8.8 ක අරමුදල් ලබා දීමට කටයුතු කළේය. එම වැඩසටහන යටතේ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට අදාළ සහ ගුණාත්මකබවින් යුතු කුසලතා පුහුණුව සඳහා ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මන්නාරම කාර්මික විද්‍යාලය සමග අත්වැල් බැඳ ගත්තේය.

යුද්ධයෙන් පසුව අවතැන් පවුල් යළි පදිංචිකිරීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ප්‍රජා ආකෘති පුනරුත්ථාපනය නිසා ඉදිකිරීම් කටයුතු වේගවත් වර්ධනයක් අත්පත් කරගෙන ඇති දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය හඳුනාගෙන ඇත. ආරම්භයේදී, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය EU-SDDP වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පාඨමාලා සිදුකිරීම සඳහා මන්නාරම කාර්මික විද්‍යාලයට රු. මිලියන 4.70ක මෙවලම් සහ උපකරණ ලබාදීමට කටයුතු කළේය. පළමු පාඨමාලාව යටතේ ඉදිකිරීම් පරිශ්‍ර අධීක්ෂණ අංශයෙන් තරුණ-තරුණියෝ 54 දෙනෙක් පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කළෝය. යතුරුපැදි සහ ස්කූටර් පුහුණුව සඳහා තවත් රු. මිලියන 3.90ක මෙවලම් සහ උපකරණ ලබා දීමට නියමිතය.

EU-SDDP වැඩසටහන යටතේ මෙම මෙවලම් සහ උපකරණ ලබාදීම යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් නියෝජිත මණ්ඩලයේ සහයෝගීතා ප්‍රධානී ලිබූසේ සුකුපෝවා මහත්මිය, කාර්මික අධ්‍යාපන සහ පුහුණු (DTET) ආයතනයේ ශාස්ත්‍රීය කටයුතු අධ්‍යයනාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පී.එම්.සී. එන්. බාලසූරිය මහතා සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.වයි.එස්. දේශප්‍රිය යන මහත්ම-මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2017 අගෝස්තු 30වනදා සිදු කෙරිණි.

යුරෝපා සංගමය සහය දෙන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන (EU-SDDP), උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සැලසුම්වලට සමගාමීව තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවලට සහයෝගය ලබා දීම හරහා එම දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සංවර්ධන කටයුතුවලට දායක වීම ඉලක්කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වේ. එම වැඩසටහනේ "ප්‍රාදේශීය ආර්ථික සංවර්ධනය" යන අංශය යටතේ, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය කුසලතා පුහුණුව හරහා බාධාවකින් තොරව තරුණ කාන්තාවන් සහ පිරිමින් හට ජීවිත යළි ගොඩනගා ගැනීම සඳහා පරිපූර්ණ සහ ඒකාබද්ධ එළඹුමකින් යුතුව කටයුතු කරයි.

කම්කරු වෙළඳපල ඉල්ලුමට සරිලන ලෙස ගුණාත්මක බවින් යුතු කුසලතා පුහුණුව ලබා දීම සඳහා මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ වෘත්තීය පුහුණු ආයතන සමග ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය අත්වැල් බැඳගෙන ඇත. එකඟතාව යටතේ තරුණ-තරුණියන් 320 දෙනෙකුට ජලනල කාර්මික, විදුලි කාර්මික, වෑද්දුම්, බර යන්ත්‍රෝපකරණ මෙහෙයුම්, නූතන ඇඳුම් සැකසීම, මෝටර්රථ අලුත්වැඩියාව, සත්කාරක, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහ ඉදිකිරීම් යන විශාල ඉල්ලුමක් පවතින ක්ෂේත්‍ර නවයක කුසලතා පුහුණුව හිමි විය. රැකියා සඳහා යෙදවීම සඳහා EU-SDDP වැඩසටහන යටතේ ස්ථාපනය කර ඇති දිස්ත්‍රික් මහජන රැකියා සේවා මධ්‍යස්ථාන (PES) වෙතට මෙම පුහුණුවලත් තරුණ-තරුණියන් සම්බන්ධ කෙරේ. රැකියා වෙළඳපල ඉලක්කකර ගත් වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා පුළුල් කිරීම හරහා, රජයේ රැකියා මිලියනයේ ඉලක්කය ළඟාකර ගැනීමට සහයෝගය ලබා දීමට ද මෙම වැඩසටහනින් අපේක්ෂිතය.

සේයාරූ සටහන : යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිත මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් සහයෝගීතා ප්‍රධානී ලිබූසේ සුකුපෝවා මහත්මිය වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කළ සිසුන් සමග