රුපියල මත පීඩනය නැවතත්. ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රු. 190 හා විකුණුම් මිල රු. 194 ඉක්මවයි

January, 13, 2021

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (13) දින නිකුත් කරන ලද විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 190.33 ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රු. 194.07 ක් ලෙසත් සටහන් විය.

පසුගිය 2020 දෙසැම්බර් 24 දින ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 194.66 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර එදිනෙන් පසු ඩොලරයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම විකුණුම් මිල මෙය වනු ඇත.

එසේම ඩොලරයක ගැනුම් මිල අද දින රු. 190 සීමාව ඉක්මවා ගියේ 2020 අප්‍රේල් 30 දිනෙන් පසුවය.

ඩොලරයේ මිල මෙලෙස ඉහළ යාම, විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල යළිත් වරක් පීඩනයට ලක්වීමක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය.