ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල ඉහළට

September, 10, 2019

ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල ඉහළ යන ප්‍රවණතාවක් පසුගිය දින කිහිපය තුළ වර්තා විය. ඒ අනුව අද (10) වන විට බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් බැරලයක මිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් 62.67ක් ලෙසින් සටහන් වී තිබේ.

එය පසුගිය ජූලි 31 දින බැරලයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වූ ඩොලර් 65.05 මිලෙන් පසු වාර්තා වන වැඩිම මිලයි.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඊයේ (09) දිනයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර ඉන්ධන මිල සටහනට අනුව බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 61.88 ක් ලෙසින් වාර්තා විය.

එසේම ඊයේ (09) දිනය වන විට සිංගප්පූරු වෙළෙඳපොළේ පිරිපහදු කළ පෙට්‍රල් බැරලයක මිල ඩොලර් 66.50 ක් ලෙසත් ඩීසල් බැරලයක මිල ඩොලර් 73.63ක් ලෙසත් සටහන් වී තිබිණි.

මීට මාසයකට පෙර එනම් 2019 අගෝස්තු 09 වැනි දින සිංගප්පූරු වෙළෙඳපොළේ පිරිපහදු කළ නිෂ්පාදිතවල මිල ගණන්වලට අනුව පෙට්‍රල් බැරලයක් ඩොලර් 64.85 ක් ලෙසත් ඩීසල් බැරලයක් ඩොලර් 70.46 ක් ලෙසත් දැක්විණි.

අගෝස්තු 09 දින සිංගප්පූරු වෙළෙඳපොළේ ඩොලර් 71.81 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ භූමිතෙල් බැරලයක මිල අද වන විට ඩොලර් 75.42 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මාසික ඉන්ධන මිල සූත්‍ර ක්‍රමවේදයට අනුව මෙරට ඉන්ධන මිල ගණන්වල නවතම තත්ත්වය අද (10) පස්වරුවේ දී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.