විදේශීය අංශය තවදුරටත් යථා තත්ත්වයට – මහ බැංකුව පවසයි

September, 15, 2020

වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන වියදම අඩුවීම හමුවේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ  ප්‍රේෂණ ඉහළ යෑම හේතුවෙන්  2020 වසරේ ජූලි මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය අංශය තවදුරටත් යථා තත්ත්වයට පත් විය.

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ වුවද, කැපී පෙනෙන වර්ධනයන් කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම 2020 වසරේ ජනවාරි සිට ප්‍රථම වරට ජූලි මාසයේ දී එ.ජ. ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවා ගිය අතර, 2020 වසරේ පෙබරවාරි මාසයෙන් පසු ප්‍රථම වරට වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත ධනාත්මක වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයන සීමා කිරීම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වීම හමුවේ අපේක්ෂා කළ පරිදි වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන පහළ මට්ටමක පැවතියේය.

2020 වසරේ ජූලි මාසයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණවල සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් දක්නට ලැබුණු අතර, එය 2018 ජනවාරි මාසයේ සිට වාර්තා වූ ඉහළ ම මාසික ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණයයි. මේ අතර, 2020 වසරේ ජූලි මාසය අවසානය වන විට ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව වෙතින් දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයෝගිතා මූල්‍ය සංවිධානය (SAARC FINANCE) යටතේ වූ විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකම ලැබීමත් සමඟ රටේ දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 7.1ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

දේශීය විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට ශුද්ධ ලැබීම් වාර්තා වීම හමුවේ විනිමය අනුපාතිකය මත වූ පීඩනය ලිහිල් වූ අතර, දළ නිල සංචිත ගොඩනැගීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ශුද්ධ පදනම මත විදේශ විනිමය අවශෝෂණය කර ගැනීමට ද හැකි විය.

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළ සහ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ වෙතින් සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමකින් වුව ද විදේශීය ආයෝජන ගෙවීම් වාර්තා විය. 2020 වසරේ ජූලි මාසය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල සුළු අතිප්‍රමාණය වීමක් වාර්තා කළේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2020 ජූලි මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වාර්තාවෙහි මේ බව සඳහන් වේ.

Video Story

Stock Market

Exchange Rates