විෂන් කෙයා විසින් ඇස් කණ්ණාඩි සහ අව් කණ්ණාඩි සඳහා පහසු ගෙවීමේ සැලසුම් හඳුන්වා දෙයි

June, 10, 2022

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම දෘෂ්ටි සේවා සහ ඇස් කණ්ණාඩි විසඳුම් සපයන්නා වූ විෂන් කෙයා ආයතනය, තම පාරිභෝගිකයින්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් ප‍්‍රමුඛ පෙළේ බැංකු සහ ගෙවීම් වේදිකා කිහිපයක් සමඟ එක්වී පහසු ගෙවීමේ සැලසුම් හඳුන්වා දෙයි.

විෂන් කෙයා ආයතනය, ප‍්‍රමුඛ පෙළේ බැංකු සමඟ එක්වී හඳුන්වා දෙන ලද මෙම පහසු ගෙවීමේ සැලසුම් හරහා පාරිභෝගිකයින්ට ඇස් කණ්නාඩි සහ අව් කණ්ණාඩි මිලදී ගෙන එය මාසික ගෙවීම් වාරික 3, 6 හෝ 12ක් ඇතුලත දී පියවිය හැකිය. මෙම විශේෂ ක්‍රෙඩිට් කාඞ් දීමනා ජුනි මස 30 වනදා දක්වා වලංගු වන අතර දිවයින පුරා පිහිටි සියලූම විෂන් කෙයා ශාඛාවලින් මෙම පහසු ගෙවීමේ ක‍්‍රම යටතේ මිලදී ගැනීම සිදු කළ හැකිය.

සියලූම විෂන් කෙයා ශාඛා අති නවීන උපකරණ භාවිතා කරමින්, මනා පුහුණුවක් ලැබූ පළපුරුදු දෘෂ්ටි විශේෂඥයින් කණ්ඩායමක් හරහා, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නිෂ්පාදන සහ සේවා පාරිභෝගිකයන් වෙත සපයනු ලබයි. මේ වන විට, විෂන් කෙයා වෙතින් සෑම ජීවන රටාවකටම ගැලපෙන පරිදි ජාත්‍යන්තර සන්නාම රැසක් යටතේ ඇස් කණ්ණාඩි සහ අව් කණ්ණාඩි, අක්ෂි කාච, වෙනත් දෘශ්‍ය නිෂ්පාදන සහ ශ‍්‍රවණාධාර විවිධ මිල ගණන් යටතේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී. ඍ්හ-ඊ්බල ඪදටමැල ෑපචදරසද ්රප්බසල ඡුදකද ඍ්කචය ඛ්මරුබ වැනි තවත් බොහෝ ජාත්‍යන්තර සන්නාම රැසක් යටතේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන ලෙස විවිධ රටාවේ, නවීන මාදිලියේ, විවිධ හැඩයේ ඇස් කණ්ණාඩි සහ අව් කණ්ණාඩි ඕනෑම විෂන් කෙයා ශාඛාවක් මඟින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබේ. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් හොඳම ඇස් කණ්ණාඩි වර්ග දේශීය වෙළෙඳපොළට හඳුන්වාදීමේ පුරෝගාමිත්වයට අමතරව විෂන් කෙයා විසින් උසස් තත්ත්වයේ අක්ෂි පරීක්ෂණ මෙන්ම ශ‍්‍රවණ පරීක්ෂණ ද පිරිනමයි.