වෛද්‍ය බන්දුල විජේසිරිවර්ධන ලංකා හොස්පිටල්ස් සභාපති ධූරයට

January, 14, 2020

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත රෝහල් සමාගමක් වන ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන් පීඑල්සී හි නව සභාපතිවරයා වශයෙන් විද්‍යා ජෝති වෛද්‍ය බන්දුල චන්ද්‍රනාථ් විජේසිරිවර්ධන මහතා පත් කර තිබේ.

කොළ විශ්වවිද්‍යාල, වෛද්‍ය පීඨයේ සහ වෛද්‍ය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ උපාධිධරයෙකු වන ඒ මහතා, මාතර රාහුල විද්‍යාලයෙන් සහ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලබා ඇත.

මීට පෙර 2012 පෙබරවාරි මාසයේ සිට 2015 පෙබරවාරි මාසය දක්වා ලංකා හොස්පිටල්ස් කෝපරේෂන් හී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වශයෙන් වෛද්‍ය බන්දුල විජේසිරිවර්ධන මහතා කටයුතු කර තිබේ. 2017 වසරේ දී ඔහු ඩර්ඩන්ස් රෝහල් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පත්වීම් ලැබීය.

විද්‍යා ජෝති වෛද්‍ය බන්දුල චන්ද්‍රනාථ් විජේසිරිවර්ධන මහතාගේ මෙම පත්වීම 2019 දෙසැම්බර් 27 දින සිට බලපැවැත්වේ.