ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් සංචිතය ගැන අලුත්ම තත්ත්වය මෙන්න

May, 7, 2022

මෙරට නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2022 අප්‍රේල් මාසය අවසන් වන විට ඩොලර් මිලියන 1,827 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මෙයින් විදේශ විනිමය සංචිතය ලෙස ඩොලර් මිලියන 1,618 ක් සඳහන් වේ. කෙසේවෙතත් එය තුළ චීන මහජන බැංකුවෙන් ලබා ගන්නා ලද එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.5කට සමාන විනිමය හුවමාරු පහසුකම ඇතුළත් වුවද එය භාවිතයට ගැනීමේ දී ‌කොන්දේසි පවතින බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටී.

මේ අනුව 2022 අප්‍රේල් මාසය අවසානයේ දී මෙරට භාවිතයට ගත හැකි විදෙස් විනිමය සංචිතය ඩොලර් මිලියන 118 ක මට්ටමක් දක්වා පහළ වැටී ඇත.

මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා පසුගිය මැයි 04 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසුවේ, ඒ වන විට භාවිතයට ගත හැකි සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 50ක් වත් නොමැති බවයි.

නිල සංචිත වත්කම් තුළ ඇතුළත් තවත් ප්‍රධාන වත්කමක් වන රන් සංචිතය, අප්‍රේල් මාසය තුළ දී වෙනස්වීමකට ලක්ව නොමැති අතර එය ඩොලර් මිලියන 29 ක් ලෙසින් සටහන් වේ. කෙසේ වෙතත් 2022 මාර්තු මාසය තුළ දී රන් සංචිතය 70%කින් පහළ ගොස් තිබුණි.