ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් අලෙවිය සියයට 38කින් පහළ දමන්න කොවිඩ්-19 සමත්වෙයි

August, 14, 2020

2020 ජුනි 30 වනදායින් අවසන් වූ මාස තුනක කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී සිය විකුණුම් පරිමාව 38% කින් පහළ ගොස් ඇති බව ලංකා දුම්කොළ සමාගම පවසයි. මෙම කාර්තුව තුළ දී කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් රට අගුළු දැමීමට ගත් පියවරයන් සහ පාරිභෝගිකයින්ගේ ආර්ථික තත්ත්වයන් මෙයාකාරයෙන් සිගරට් අලෙවිය පහළ යෑමට හේතු වී ඇති බව ලංකා දුම්කොළ සමාගම සඳහන් කරයි.

නවතම මූල්‍ය ප්‍රකාශන එළිදක්වමින් සමාගම වැඩිදුරටත් පවසන්නේ අදාළ වකවානුව තුළ දී සමාගමේ පිරිවැටුම රු. බිලියන 24.1 ක් දක්වා සහ රජයට ගෙවන ලද බදු ප්‍රමාණය ද රු. බිලියන 18.6 ක් දක්වා 33% බැගින් පහළ ගොස් ඇති බවයි.

මේ අතර මෙම කාර්තුවේ දී සමාගමේ බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභය රු. බිලියන 4.68 සිට රු. බිලියන 3.10 ක් දක්වා 33.77%කින් පහළ ගොස් තිබේ.