සංචාරක ප්‍රවර්ධනයට වැඩි අවධානය දීම වෙනුවෙන් කිෂූ අධිකාරිය අත්හරී

May, 15, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරික නායකයෙකු වන කිෂූ ගෝමස් මහතා, තමන් දැරූ සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ. පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ දී කිෂූ ගෝමස් මහතා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ (SLTPB) සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ (SLTDA) සභාපතිවරයා වශයෙන් පත්විය.

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර මාලාව හේතුවෙන් මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය මේ වන විට මුළුමනින්ම පාහේ අඩපණ වී ඇත. පවතින තත්ත්වය තුළ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කිරීමේ අරමුණින් කිෂූ ගෝමස් මහතා, තමන් දැරූ සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ මුල් පුටුවෙන් මෙලෙස ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් ජොහාන් ජයරත්න මහතා , සංචාරක අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා විසින් පත්කර තිබේ. ඔහු මීට පෙර සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් කටයතු කරනු ලැබීය.