සංචාරක සංවර්ධන හා ප්‍රවර්ධනයේ මුල් පුටු කිෂූට

February, 7, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාරික නායකයෙකු වන කිෂූ ගෝමස් මහතා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් පත් කර තිබේ. සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා විසින් අදාළ පත්වීමේ ලිපිය ඊයේ (06) දින කිෂූ ගෝමස් මහතා වෙත පිරිනමනු ලැබීය.

ලොව ප්‍රමුඛතම බහුජාතික සමාගමක් වන ෂෙව්රොන් ලුබ්රිකන්ට්ස් හි මෙරට සමාගම වූ ෂෙව්රොන් ලුබ්රිකන්ට් ලංකා පීඑල්සී හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ කිෂූ ගෝමස් මහතා එම සමාගමේ සියලු තනතුරුවලින් පසුගිය 2018 වසරේ මැයි මාසයේ දී ඉවත්විය.

මේ අතර දී නව පත්වීමෙන් අනතුරුව සිය පළමු රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව ලෙසින් Ada Derana First At 9 සමගින් ඊයේ ඊයේ (06) දිනයේ දී කිෂූ ගෝමස් මහතා එක් වූ අතර එහිදී ඔහු කියා සිටියේ දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට බහුජාතික සමාගමක් වෙත තමන් විසින් දෙන ලද සේවයෙන් අනතුරුව රටට වඩාත් ඉහළ සේවයක් කිරීමට තමන් හට අවස්ථාව ලැබී ඇති බවයි.