සතියක් තුළ කොටස් වෙළෙඳපොළේ 5% ක වර්ධනයක්. අඛණ්ඩව සිව්වන දිනයටත් දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3 ඉක්මවයි

September, 18, 2020

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අද දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3.54 ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබුණි. මෙය අඛණ්ඩව දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3 සීමාව ඉක්මවා ගිය සිව්වන අවස්ථාවයි. මීට පෙර ඊයේ (17) දින  රු. බිලියන 3.4 ක්, 16 බදාදා දින රු. බිලියන 3.53 ක් සහ 15 අඟහරුවාදා දින රු. බිලියන 3.2 ක් ලෙසින් මෙම සතිය තුළ අවස්ථා 4 කදී දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3 සීමාව ඉක්මවා ගියේය. මේ අතර සතියේ ආරම්භක ගනුදෙනු දිනය වූ 2020 සැප්තැම්බර් 14 සඳුදා දිනයේ දී වාර්තා වූ ගනුදෙනු පිරිවැටුම් රු. බිලියන 2.28 කි.

මේ අනුව මෙම සතිය තුළ වාර්තා වන සමස්ත ගනුදෙනු පිරිවැටුම රු. බිලියන 15.97 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

අද (18) දිනය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ඒකක 62.01 කින් ඉහළ ගොස් දිනය අවසානයේ දී ඒකක 5,720.67 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි. එය දිනය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 1.10% කින් ඉහළ යාමක් වේ.

මෙම සතිය ආරම්භයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ අගය දැක්වුණේ ඒකක 5,438.91 ලෙසිනි. ඒ අනුව සතිය තුළ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 281.76 ක් හෙවත් 5.18% ක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගෙන තිබේ.