සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම ඉදිරියේදී තවත් පුළුල් කළ යුතුයි – රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ

    September, 7, 2020

    ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම රජයේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීම සඳහා කළ යුතු සියලු කාර්යයන් නොපිරිහෙලා ඉටු කළ යුතු බවත්, ඒ සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය යටතේ දැනට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ස්වයං රැකියාවල නියුතුවූවන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය තවදුරටත් පුඵල්කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගතයුතු බවත් සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂ්ද්‍ර මූල්‍ය, ස්වයං රැකියා, ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌණ උපයෝජන, රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවැසීය.

    තම අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපිත සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ කටයුතු පසුගිය දා (04) නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ප්‍රමුඛ එම මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් හමුවේ අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

    සමාජ  ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම  ඉදිරියේදී තවත් පුළුල් කිරීමට තුළින් හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ දැනට නොලබන පිරිස මෙම යෝජනාක්‍රම සඳහා ඉදිරියේදී සම්බන්ධ කරගැනීම තුළින් සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ප්‍රතිලාභ බහුතර පිරිසකට උරුම කරදීමේ හැකියාව වර්ධනය කළයුතු බවත්, සෞභාග්‍යයේ දැක්ම රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන අනුව සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවන, ජනතාවට වඩා සේවයක් සපයන ආයතනයක් බවට පත්කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදි වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

    අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එච්.කේ.ඩී.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.බී. හපුහින්න, අතිරේක ලේකම් අතිරේක ලේකම් නිමල් කොටවලගෙදර සහ සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති කතිකාචාර්ය සමන් හදරාගම යන මහත්වරු ඇතුළු  පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.