සැකසහිත කොටස් ගනුදෙනු ගැන නිර්නාමිකව දැන්විය හැකි අලුත් ක්‍රමයක්

October, 12, 2017

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ තුළ සිදුවන අනිසි ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කිරීම සඳහා කොටස් වෙළෙඳපොළ නිල වෙබ් අඩවියෙහි නවතම විශේෂාංගයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

Submit a Tip යනුවෙන් එක් කර ඇති මෙම නව කොටසට ප්‍රවේශ වීම හරහා වෙළෙඳපොළ තුළ සිදුවන කෘතිමව මිල හැසිරවීම්, ගනුදෙනු නියාමනයන් උල්ලංගණය කිරීම් යනාදිය දැනුම් දීමට මහජනතාවට අවස්ථාව ලැබේ.

මෙහිදී අදාළ දැනුම් දීම ලබාදෙන්නාගේ පුද්ගලික තොරතුරු සහිතව හෝ රහිතව මෙම තොරතුරු ලබා දීම සිදුකළ හැකිවේ.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මෙහිදී අවධාරණය කරනු ලබන්නේ එයාකාරයෙන් තොරතුරු ලබා දෙන අයෙකුගේ පුද්ගලික තොරතුරු, නීතිමය හෝ අධිකරණමය නියෝගයකින් හෝ නොවන අවස්ථාවක දී කිසිදු ලෙසකින් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් වෙත ලබාදීමක් සිදුනොවන බවයි.