සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ රැජිණගේ උපන් දිනය සැමරූ අය හදිසියේ ලෙඩවූ හේතුව මෙන්න!

June, 23, 2015

ජුනි 12 වනදා කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ “Oak Room“ හි පැවති බ්‍රිතාන්‍ය රැජිණගේ උපන් දිනය සැමරීම සඳහා “Sri Lanka UK society“ විසින් සංවිධානය කළ රාත්‍රී සාදයේදී ආහාර ලබාගත් අමුත්තන් 20 දෙනෙකු පමණ රෝහල් ගතකිරීමට අදාළව හෝටලය අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් සිදුකර තිබෙන අතර මෙහිදී අමුත්තන්ට ලබාදුන් ආහාර පරීක්ෂාවකට ලක්කර තිබේ.

මේ අනුව, හෝටලයේ කළමනාකාරීත්වය සඳහන් කර තිබෙන්නේ එදින අමුත්තන්ට ලබාදුන් බටර් නිසා මෙම තත්ත්වය ඇති වන්නට ඇති බවයි.
හෝටලය විසින් නිකුත් කර තිබෙන නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් නියාමන අධිකාරීන් විසින් සිදුකරන සියළුම පරීක්ෂණ සඳහා සහයෝගය ලබාදෙන බවයි.

මෙම සිදුවීම වූ වහාම හෝටලය විසින් අමුත්තන්ට ලබාදුන් ආහාර සහ පාන වර්ගවල සාම්පල 67 ක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ස්වාධීන විද්‍යාගාරයකට යැවූබව සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් සඳහන් කර ඇත.

මෙයට අදාළ විශේෂඥ වාර්තාවට අනුව අනාවරණය කර තිබෙන්නේ මෙම උත්සවයේදී පිළිගැන්වූ බටර් නිසා බොහෝවිට මෙසේ අමුත්තන් රෝගී වන්නට ඇති බවයි.

මේ නිසා, අදාළ සැපයුම්කරුවා සහ නිෂ්පාදකයා පිළිබඳව පරීක්ෂණ කිරීම වහාම ආරම්භ කර තිබෙන බව සඳහන්ය.