සියලු කොටස් දින 5කට පසුව බසී. ඉහළ උච්ඡාවචන මැද කොටස් වෙළෙඳපොළෙන් රු. බිලියන එකහමාරක පිරිවැටුමක්

May, 20, 2020

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු අද (20) දින ඉහළ මිල උච්ඡාවචනයන් මැද ඉතා සක්‍රීය ස්වභාවයක් ගනු ලැබීය.

දිනය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 4,655.22 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ අතර එය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 45.81 ක හෙවත් 0.97% ක පහළ යාමකි. මෙලෙස කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය සෘණ අගයයක් ගනු ලැබූයේ, දින 5කට පසුව වීම විශේෂත්වයකි.

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය පහළ ගිය ද S&P SL20 දර්ශකය දිනය තුළ දී ඒකක 17.49 ක හෙවත් 0.93% ක වර්ධනයක් අත්පත් කරගනු ලැබීය. දිනය අවසානයේ දී S&P SL20 දර්ශක අගය ඒකක 1,904.14 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි.

දිනය තුළ රුපියල් බිලියන 1.51 ක සමස්ත ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා විය. එහිදී දේශීය මිල දී ගැනීම් රු. බිලියන 1.37 ක් හා දේශීය විකිණුම් රු. මිලියන 723.35 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විදේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 129.11 ක් හා විදේශීය විකිණුම් රු. මිලියන 776 ක් වශයෙන් වාර්තා වුණි.

පැය දෙකක කාලයකට පමණක් සීමා වී ඇති කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු කාලය අතරතුර සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 4,750 සීමාව ඉක්මවා ගොස් යළිත් වරක් ඒකක 4,633 මට්ටමට පැමිණියේ සමාගම් කොටස්වල ඉහළ මිල උච්ඡාවචනයන් පෙන්නුම් කරමිනි.

දිනය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව, බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්, ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස්, සම්පත් බැංකුව සහ හේමාස් හෝල්ඩිංග්ස් ඇතුළු සමාගම් 49 ක දායකත්වය ධනාත්මක මට්ටමක පැවති අතර ලංකා දුම්කොළ සමාගම, ඩයලොග් ආසියාටා, මෙල්ස්ටාකෝප්, බුකිට් ඩාරා හා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ඇතුළු සමාගම් 113 ක දායකත්වය සෘණාත්මකව බලපාන ලදී.