හෙට අනිද්දා සුරා සැල් වැසෙයි

June, 14, 2019

පොසොන් පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් හෙට (15) සහ අනිද්දා (15) දෙදින තුළ දිවයිනේ සියලූම සුරාසැල් වසනු ලබන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර අනුරාධපුරය හා තිස්සමහාරාමය ප්‍රදේශවල සුරාසැල් ජූනි 19 වන දින දක්වා වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් කියා සිටී.