2019 මුල් මාස 09දී පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව දහතුන් ලක්ෂය ඉක්මවයි

October, 7, 2019

2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විදෙස් සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 108,575 ක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛන පෙන්වා දේ. මේ අනුව 2019 වසරේ මුල් මාස 09 තුළ මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් ප්‍රමාණය 1,376,312 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

කෙසේ වෙතත් 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය හා සැසඳීමේ දී පසුගිය මාසයේ සංචාරක පැමිණීම 27.2%කින් පහළ ගොස් ඇති අතර වසරේ මුල් මාස 09 සංචාරක පැමිණීම 20.5%කින් පහළ ගොස් ඇත.

එක් එක් රටවල් අනුව 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් පැමිණ ඇත්තේ අසල්වැසි ඉන්දියාවෙනි. එම සංඛ්‍යාව 28,917 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ. මේ අතර පසුගිය මාසයේ දී මෙරටට පැමිණි චීන සංචාරකයින්ගේ ප්‍රමාණය 19,600 සිට 9,231 දක්වා 52.9%ක පහළ යාමක් වාර්තා කර තිබේ.

2019 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාර මාලවෙන් පසු මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය සෘජු ලෙස අවදානමකට ලක් වූ අතර ඒ හේතුවෙන් 2019 මැයි මාසයේ දී මෙරටට පැමිණි විදෙස් සංචාරකයින් ප්‍රමාණය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 70.8% කින් පහළ ගියේය. කෙසේ වෙතත් මෙම පහළ යාම ක්‍රමිකව යථා තත්ත්වයට පැමිණෙමින් පවතින අතර පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු ගතවූ මාස 5 තුළ වාර්තා වූ අඩුම ප්‍රතිශතාත්මක පහළ යාම සැප්තැම්බර් මාසයේ දී වාර්තා වී තිබේ. සංචාරක පැමිණීම පහළ යාම ජූනි මාසයේ දී 57%ක්, ජූලි මාසයේ දී 49.6%ක් හා අගෝස්තු මාසයේ දී 28.3% ක් වශයෙන් වාර්තා විය.

ගෙවී ගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී මෙරට පැවති බෝරාවරුන්ගේ ජාත්‍යන්තර සමුළුව සඳහා 21,000 ක බෝරාවරුන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බව වාර්තා වී තිබිණි. මේ අනුව පසුගිය මාසයේ දී සංචාරක පැමිණීම ලක්ෂයේ සීමාව ඉක්මවා යාම සඳහා බෝරා සමුළුවෙන් ලැබී ඇත්තේ අනගි පිටිවහලකි.