2019 වසරේ දෙවැනි අඩුම දෛනික පිරිවැටුම වාර්තා කරමින් කොටස් ගනුදෙනු රු. මිලියන 75කට සීමාවෙයි

June, 10, 2019

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු පිරිවැටුම අද (10) දින යළිත් වරක් රුපියල් මිලියන 100 සීමාවෙන් මෙපිට සටහන් විය. මේ අනුව අද දින ගනුදෙනු පිරිවැටුම සටහන් වූයේ රුපියල් මිලියන 75.5 ක් වශයෙනි.

මෙය 2019 වසර තුළ දී රුපියල් මිලියන 100ට වඩා අඩුවෙන් ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා වූ තෙවැනි දිනය විය. මීට පෙර 2019 ජනවාරි 04 දින රුපියල් මිලියන 68.77 ක පිරිවැටුමක් වාර්තා වූ අතර එය සටහන් වූයේ 2009 වසරෙන් පසු වාර්තා වූ අවම පිරිවැටුම ලෙසයි.

එසේම පසුගිය මැයි 23 දින කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 83.49 ක් ලෙසින් වාර්තා විය.

කෙසේ වෙතත් මිල දර්ශකවලට අනුව අද (10) දින කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි යම් වර්ධනයක් දැකගත හැකි වේ. ඒ අනුව සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 24.89 කින් ද, S&P SL20  දර්ශකය ඒකක 17.56 කින් ද දිනය තුළ ඉහළ යන ලදී. මෙහිදී දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 5,323.07ක් ලෙසත්, S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 2,477.48ක් ලෙසත් සටහන් විය.