FAO සහ EU සහයෝගයෙන් වී ගොවීන් 6,000කට තිරසාර වගාව පිළිබඳ පුහුණුවක්

  November, 20, 2023

  එක්සත් ජා තීන්ගේ ආහාර හා  කෘ ෂිකර්ම සංවිධානය (FAO),  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා  මහවැලි අධිකාරිය සමඟ එක්ව යුරෝපා   සංගමයේ (EU) අරමුදල් ඇතිව වී වගාව කරන ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක හතරක සුළු පරිමාණ වී ගොවීන් 6,000 ක් පුහුණු කිරීම සඳහා  ගොවි ක්ෂේත්‍ර පාසල් වැඩසටහනක් මෑතකදී දියත් කරන ලදී.

  අම්පාර, බදුල්ල, හම්බන්තොට සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ගොවීන් 6,000ක් ඔවුන්ගේ වී වගාවේදී පොහොර, ජලය සහ අනෙකුත් යෙදවුම් කාර්යක්ෂමව භා විතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඒකා බද්ධ ශාක පෝෂක කළමනා කරණ ප්‍රවේශය පිළිබඳව පුහුණු කරනු ලැබේ. ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණය හරහා  රසායනික පොහොර වඩාත් කාර්යක්ෂමව භා විතා  කිරීමෙන්, සුළු පරිමාණ වී ගොවින්ට පිරිවැය අඩුකර ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු වීමෙන් වඩා  හොඳ ලාභයක්  ලැබීමට මෙන්ම, අනාගතයේ ඇතිවිය හැ කි කම්පනයන්ට ඔරොත්තු දීමට මෙය හේතු වේ.

  ශ්‍රී ලංකා වේ බොහෝ වී ගොවීන් සම්ප්‍රදායික වගා  ක්‍රම මත විශ්වාසය තබන අතර, තම ගොවිබිම්වල පසෙහි පෝ ෂක අවශ්‍යතා පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයකින් තොරව, කෘෂිකර්ම දෙපා ර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණයට වඩා පොහොර යොදනු ලබයි.

  මෙම අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා, ගොවි ක්ෂේත්‍ර පාසල් වැඩසටහන මඟින් පාංශූ කළමනාකරණය, කොම්පෝස්ට් සහ ජෛව අඟුරු නිෂ්පාදනය අවධාරණය කරමින් ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණ භාවිතයන් හරහා  පාංශු පරීක්ෂාව සහ කාර්යක්ෂම පොහොර භාවිතය සඳහා පහසුකම් සැලසෙනු ඇත. උසස් තත්ත්වයේ බීජ භාවිතා කිරීම, ක්‍රමවත්ව බිම් සකස් කිරීම, වැපිරීම සඳහා  පැරෂුට් ක්‍රමය යොදා  ගැනීම, කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණය, සහ වල් පැලෑටි, පළිබෝධ සහ රෝග ඵලදායීව කළමනාකරණය, ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණ භාවිතයන්හි සියලුම අංග ඇතුළත් හොඳ සශ්‍යවිද්‍යාත්මක භාවිතයන් ක්‍රියාවට නැංවීම කෙරෙහි ද මෙම වැඩසටහන අවධානය යොමු කර ඇත.

  ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතා පද්ධතියේ අනාරක්‍ෂිතභාවයට මුහුණ දීම සඳහා  යුරෝපා සංගමයෙන් ලබාදුන් යුරෝ මිලියන 4ක අරමුදල්වලින් ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ එක්ව FAO විසින් දියත් කරන ලද නව්‍ය ව්‍යාපෘතියක් වන 'RiceUP' නම් ව්‍යාපෘතිය හරහා ඉහත සඳහන් සියලු ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. වී ගොවිතැනේ වඩා  හොඳ ඵලදායිතාවයක් සඳහා  ගුණාත්මක වී බීජ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමත් සමඟම සුරක්ෂිතව සහ කාර්යක්ෂම ලෙස පොහොර භාවිතය ද ප්‍රචලිත කිරීම තුළින් සුළු පරිමාණ වී ගොවීන්ගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

  රසායනික පොහොර මත යැපීම අඩුකරමින් අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව වී ගො වීන් 6,000කට මඟ පෙන්වීම සඳහා  අවශ්‍ය කුසලතා  සහ දැනුමෙන් යුත් කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් 289 දෙනෙකු පුහුණු කිරීමෙන් අනතුරුව ගොවි ක්ෂේත්‍ර පාසල් ආරම්භ කරන ලදි. මෙම කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් ගොවි ක්ෂේත්‍ර පාසල්වල පහසුකම් සපයන්නන් ලෙස ක්‍රියා කරමින්, තෝරා ගත් ගොවීන් සමඟ ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය තත්ත්වයන්ට සුදුසු අභ්‍යාස සිදු කිරීමට කටයුතු කරයි.

  පොහොර සහ ගුණාත්මක බීජ සුරක්ෂිතව හා කාර්යක්ෂමව භාවිතා  කිරීම ඇතුළු තිරසාර ගොවිතැන් පිළිවෙත් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවිතැනෙහි ඵලදායිතාව, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ජීවනෝපාය ඉහළ නැංවීමට උත්සහ කරයි. FAO සිය හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව, ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශයේ දිගුකාලීන තිරසාරභාවය සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහතික කිරීමට කැපවී සිටී.