ඩොලරය යළිත් 300 සීමාවට

    May, 15, 2024

    ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (15) දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක මිල යළිත් වරක් රු. 300 සීමාවට පැමිණ ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. එහිදී ඩොලරයේ මිල වාර්තා වී තිබුණේ රු. 300.83 ක් ලෙසිනි.

    2024 අප්‍රේල් 24 දිනෙන් පසු ඩොලරයේ මිල රු. 300 සීමාවට පැමිණි පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

    අද දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 296.74 ක් හා විකුණුම් මිල රු. 306.42 ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබේ.

    මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන්නේ ඩොලරයේ අනිසි විචලනයන් පාලනය සඳහා මහ බැංකුව සක්‍රීය ලෙස පසුගිය වකවානුවේ දී මැදිහත් වූ බවයි. එහිදී 2024 මුල් මාස 04 තුළ දී ශුද්ධ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.61 ක ප්‍රමාණයක්, දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළෙන් මිල දී ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කර තිබුණි.